Ajankohtainen

Tulppa-verkkovalmennus – helposti käyttöönotettava kuntoutusohjelma sydänpotilaille

Julkaistu 7.10.2022 10.00

Tulppa-verkkovalmennuksessa Sydänliiton Tulppa-kuntoutus on siirretty Terveyskylän Omapolulle, mikä mahdollistaa kuntoutukseen osallistumisen etänä.

Kuva: Sydänliitto. Uutinen on tuotettu yhteistyössä Sydänliiton kanssa.

Tulppa-kuntoutus on Sydänliiton suunnittelema kuntoutus henkilöille, joilla on sepelvaltimotauti, muu valtimosairaus tai useita valtimosairauksien riskitekijöitä. Kuntoutusta on tarjolla ryhmäkuntoutuksena terveyskeskuksissa sekä Tulppa-verkkovalmennuksena, joka toimii Terveyskylän Omapolulla. Verkkovalmennus on terveydenhuollon palvelu, joka täydentää alueen kuntoutuspalveluja.

Hyvinvointialueen näkökulmasta Tulppa-verkkovalmennus on helposti käyttöönotettava kuntoutusohjelma, mikä tarkoittaa, että alueen ammattilaisten ei tarvitse tuottaa kuntoutuksen sisältöjä. Sydänliitto vastaa valmennuksen sisällöistä ja Terveyskylä teknisestä toteutuksesta. Valmennuksessa toimivat ammattilaiset ovat valmennusta käyttävän alueen omia ammattilaisia. Sydänliitto järjestää ammattilaisille koulutuksen valmennuksen ohjaamiseen.

Tulppa-verkkovalmennus on tällä hetkellä käytössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.

Valmennuksesta tietoa, rohkaisua ja vertaistukea

Kyseessä on kuuden kuukauden mittainen valmennuspolku, joka ohjaa potilasta pienin askelin kohti pysyvää elintapamuutosta. Potilas etenee valmennuksessa omaan tahtiin ja voi keskittyä erityisesti itselle tärkeisiin teemoihin. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa

  • sepelvaltimotauti ja sen hoito
  • sydänterveys
  • mielen hyvinvointi
  • liikkuminen
  • terveellinen syöminen
  • ihmissuhteet
  • työelämä.

Itsenäisen etenemisen lisäksi valmennukseen kuuluu verkossa järjestettäviä ryhmätapaamisia, joissa jaetaan kokemuksia muiden sairastuneiden kanssa. Ryhmätapaamisiin voi osallistua myös koulutettuja vertaistukihenkilöitä tai kokemusasiantuntijoita.

Valmennuspolulla potilaita voivat ohjata terveydenhoitaja, sydänhoitaja, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Viestitoiminnon avulla potilas voi lähettää ohjaajille helposti kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista.

Hyötyinä saatavuus ja joustavuus

Kun Tulppa-kuntoutus toteutetaan verkkovalmennuksena, kuntoutukseen osallistuminen ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Pitkien etäisyyksien Suomessa mahdollisuus osallistua kuntoutukseen kotoa käsin voi helpottaa monen sairastuneen arkea. Etämahdollisuus parantaa sydänkuntoutuksen saatavuutta ja edistää näin kansalaisten yhdenvertaisuutta. Se, että valmennuksessa edetään oman aikataulun mukaan, palvelee esimerkiksi työssäkäyviä ja perheellisiä. Ryhmätapaamiset järjestetään yleensä iltaisin, jotta myös työssäkäyvät voivat osallistua niihin.

Verkkovalmennus on ollut käytössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä puolen vuoden ajan, ja siitä on saatu hyvää palautetta. Potilaat ovat osallistuneet valmennukseen aktiivisesti ja saaneet sen kautta tukea sairauden hoitoon ja terveellisiin elämäntapoihin. Suurin osa palautetta antaneista suosittelisi valmennusta ystäville tai työkavereille.

Terveyskylän palvelut sote-uudistuksen tukena

Hyvinvointialueet voivat hyödyntää Terveyskylän palveluita monipuolisesti ja saumattomasti osana oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana. Tutustu miten Terveyskylä voi vastata tarpeisiinne!