Ajankohtainen

Terveyskylän palvelut tukevat näyttöön perustuvan hoidon toteutuksessa

Julkaistu 21.12.2022 13.00

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) suosittelee etäohjauksen hyödyntämistä pitkäaikaissairaiden omahoidon ohjauksessa. Terveyskylästä löytyy lukuisia etäohjakseen sopivia palveluita, kuten digihoitopolut ja itsehoito-ohjelmat.

Hotuksen suosituksessa etäohjauksen hyötynä tuotiin esille asiakkaalle helpompi saavutettavuus, paikasta ja ajasta riippumatta sekä matkustamiseen kuluvan ajan ja kustannusten säästyminen.

Terveyskylän digihoitopolut edistävät näyttöön perustuvan hoidon käyttöönottoa, sillä digihoitopolulla potilas saa ajantasaista informaatiota ja polku mahdollistaa vuorovaikutteisen kommunikaation hoitavan tahon kanssa. Esimerkkeinä Terveyskylän digihoitopoluista:

  • Diabeteksen digihoitopolku - potilaat saavat ohjausta diabeteksen seurantaan ja hoitoon. Sen avulla voit myös lähettää kiireettömiä viestejä diabeteshoitajalle.
  • Sydämen vajaatoiminta-polku – potilaat saavat tietoa sydämen vajaatoiminnasta sekä sen omahoidosta ja seurannasta. Potilaat voivat merkitä painonsa sekä verenpainearvot päiväkirjaan ja olla viesteillä yhteydessä vajaatoimintahoitajaan.

Terveyskylän itsehoito-ohjelma on kymmeniä. Ne ovat ilmaisia ja kaikkien kansalaisten käytettävissä ilman lähetettä. Itsehoito-ohjelmat voivat sisältää tietoa, pohdintatehtäviä, harjoituksia, videoita ja äänitteitä. Esimerkkinä mainittakoon liikunnan aloittamista, painonhallintaa, kivunhallintaa ja ruokavalio- ohjausta tarjoavat itsehoito-ohjelmat.

Suosituksen mukaan terveydenhuollossa tulisi tarjota mahdollisuus myös vertaistukeen. Ammattilaiset voivat hyödyntää pitkäaikaissairauden hoidossa myös Terveyskylän Vertaistaloa ja ohjata potilaansa löytämään Vertaistalosta vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Hotuksen hoitosuosituksesta löydät esimerkiksi:

  • Etäohjauksen mahdollistaminen organisaatiossa
  • Omahoidon tukeminen etäohjauksessa
  • Elämänlaadun tukeminen etäohjauksessa
  • Vertaistuen mahdollistaminen etäohjauksessa