Ajankohtainen

Terveyskylää tekemässä: Nina Järvenpää koordinoi hoitajien ideoiman yöpolygrafian digihoitopolun kehittämistä

Julkaistu 15.11.2023 8.00

Yöpolygrafiatutkimuksen digihoitopolku vapauttaa KNF-hoitajia ohjaustyöstä muihin tehtäviin. Hoidon saatavuus paranee ja hoitajaresurssi käytetään tehokkaammin.

Digihoitopolulla oleva potilas noutaa tutkimuslaitteen sairaalan aulassa sijaitsevasta noutoautomaatista. Nina Järvenpää esittelee automaattia.Kliininen asiantuntija Nina Järvenpää työskentelee kliinisen neurofysiologian osastolla Meilahden tornisairaalassa. Nina on kliinisen neurofysiologian laatuvastaava, joten työhön kuuluu muun muassa laatuun liittyvää koordinointia ja kouluttamista, sertifiointiin liittyviä tehtäviä ja vastuualueen työn kehittämistä. Yksi Ninan työtehtävä on ollut koordinoida projektia, jossa on kehitetty ja pilotoitu yöpolygrafiatutkimuksen digihoitopolkua.

Määränpäänä potilasohjauksen tehostaminen

Ajatus yöpolygrafian digihoitopolusta alkoi muodostua jo ennen koronapandemiaa. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella oli huomattu, että perusterveydenhuollosta tehtiin kasvavassa määrin lähetteitä yöpolygrafiaan. Tutkimusmääräykset lisääntyivät parhaimmillaan jopa 50 prosenttia vuodessa, ja kysyntään vastaaminen alkoi olla haastavaa. Perinteinen toimintamalli on, että potilas tulee sairaalaan noutamaan yöpolygrafiassa käytettävän laitteen ja saa samalla ohjauksen sen käyttöön. Hoitajalle on varattu 30 minuuttia potilaan ohjaamiseen ja toiset 30 minuuttia laitteen ohjelmointiin ja purkamiseen.

Hoitajat alkoivat pohtia, voisiko ohjauksen siirtää videomuotoon, jolloin ei tarvitsisi ohjata samoja asioita 6–8 kertaa päivässä. Osa potilaista oli myös todennut, etteivät he olisi tarvinneet kasvokkaista ohjausta, kun he saivat laitteen käyttöön myös kirjalliset ohjeet. Ohjaukset järjestetään virka-aikana, joten niihin osallistuminen voi olla hankalaa erityisesti työssäkäyville potilaille.

Noutoautomaatti helpottaa laitteiden noutoa

Kun potilas on liitetty digihoitopolulle, hän täyttää siellä esitietolomakkeen, jonka avulla hoitaja arvioi potilaan soveltuvuuden polulle. Esimerkiksi yötyö voi estää tutkimukseen osallistumisen polun kautta.

Kun potilas on todettu polulle soveltuvaksi, hän pääsee varaamaan Maisan kautta ajan tutkimuslaitteen noutoon. Laite noudetaan Meilahden sairaalan aulassa olevasta noutoautomaatista, joka on auki myös ilta-aikaan. Polulla on kattavat ohjeet ja ohjausvideo, jotka auttavat potilasta laitteen pukemisessa ja käytössä. Tutkimusyön jälkeen potilas täyttää polulla kyselyn, jossa hän arvioi yön sujumista. Tämä tieto on tärkeää, kun analysoidaan tutkimuksen tuloksia.

- Digihoitopolun myötä ne potilaat, jotka toivovat digitaalista palvelua, saavat sen. Samalla kasvokkaisia ohjausaikoja vapautuu niille, jotka sellaisia todella tarvitsevat. Saamme käytettyä rajalliset hoitajaresurssit järkevämmin ilman, että tutkimusten onnistumisprosentti laskee, Järvenpää tiivistää polun hyötyjä.

Kiitos ja kumarrus hoitajille

Yöpolygrafia-digihoitopolun kehittäminen valittiin vastuualueen digitalisaatiohankkeeksi vuodelle 2021. Polku oli tarkoitus ottaa käyttöön yhtä aikaa Apotin kanssa, mutta Apotin käyttöönoton viivästyminen vastuualueella siirsi myös digipolun käyttöönottoa. Apotti tuli käyttöön syksyllä 2022, ja keväällä 2023 alkoi polun ensimmäinen pilotti. Tällä hetkellä on käynnissä polun toinen, laajempi pilotti.

Pilotin jälkeen katsotaan lukuja ja palautteita ja pohditaan, miten polku vastaa tarpeita. Tähän mennessä polkua käyttävien hoitajien työpäivät ovat olleet mielekkäitä, kun toisteista ohjaustyötä on ollut vähemmän. Ne potilaat, jotka ovat ottaneet polun käyttöön, ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja kiitelleet erityisesti sitä, että laitteen voi hakea ilta-aikaan sairaalan pääaulasta. Tutkimusten onnistumisprosentti on ollut korkea, pitkälti yli 95 prosenttia.

Toisaalta niiden potilaiden osuus, jotka valitsevat hoitomuodoksi digihoitopolun, on ollut pilotin aikana tavoitetta alhaisempi. Järvenpää pitää käyttöönottaneiden osuutta kuitenkin sen verran suurena, että polun käyttöönotto olisi hänen mielestään hyödyllistä.

Tavoitteena on, että polku saataisiin tulevaisuudessa skaalattua myös Jorvin ja Peijaksen kliinisen neurofysiologian yksiköihin. Tämä mahdollistaisi sen, että potilas voisi noutaa tutkimuslaitteen myös muusta kuin oman alueensa sairaalasta. Esimerkiksi Vantaalla työskentelevä voisi noutaa laitteen työmatkalla Peijaksen sairaalasta, vaikka asuisi Helsingissä tai Espoossa.

Digihoitopolun kehittämistä koordinoinut Järvenpää haluaa kiittää erityisesti aktiivisia KNF-hoitajia.

- Idea ohjauksen kehittämisestä oli hoitajalähtöinen ja se tuotiin esiin useammassa yksikössä. Myös ajatus noutoautomaatista tuli hoitajilta. On ollut todella palkitsevaa nähdä hoitajien innostus yöpolygrafia-toiminnan ja oman työn kehittämiseen.

Digihoitopolku sijaitsee Terveyskylän Omapolulla. Organisaatiot voivat rakentaa Omapolulle asiakkuuteen perustuvia digipolkuja ja kaikille avoimia itsehoito-ohjelmia.