Ajankohtainen

Terveyskylän ja DigiFinlandin digipalvelut tarjoavat valmiita ratkaisuja hyvinvointialueille

Julkaistu 10.8.2022 16.25

Terveyskylä ja DigiFinland tarjoavat sote-hyvinvointialueiden hyödynnettäväksi monipuolisia digipalveluja. Digipalvelut mahdollistavat asukkaalle sujuvan palvelukokemuksen ja hyvinvointialueelle tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen palvelutuotannon.

Yliopistosairaanhoitopiirien tuottaman Terveyskylän ja DigiFinland Oy:n palveluiden yhteensopivuuden ja jatkokehityksen mahdollisuuksia on punnittu yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä on koonnut hyvinvointialueiden avuksi materiaalin, jota voidaan hyödyntää kansalaisten digitaalisten palvelupolkujen suunnittelussa. DigiFinland Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistuspohja laajenee vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille.

Terveyskylän ja DigiFinlandin tarjoamissa palveluissa korostuvat suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän tuntemus, asukkaiden tarpeet sekä palveluiden jatkuva kehitys alueita ja asukkaita kuunnellen. Julkisina toimijoina Terveyskylä ja DigiFinland tuntevat suomalaisen julkisen terveydenhuollon ja kehittävät jatkuvasti tehokkaampia ja laadukkaita ratkaisuja.

Sote-ammattilaisen näkökulmasta digipalvelut toimivat työn tukena ja helpottavat asiakkaiden ohjautumista oikea-aikaisten ja oikeiden palveluiden piiriin. Ammattilaisen työssä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi

  • asiakkaiden hoitoa digihoitopoluilla ryhmä- tai yksilöperusteisesti
  • asiakkaiden ohjausta itsehoito-ohjelmien käyttöön
  • moniammatillista yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tai sosiaalitoimen välillä etävastaanotoilla
  • asiakkaan ohjaamista hyvinvointialueen muiden digipalveluiden pariin.

Terveyskylän ja DigiFinlandin palveluita yhdistelemällä voidaan toteuttaa potilaan asioimista ja ammattilaisen työtä sujuvoittava palveluintegraatio.

Terveyskylä.fi ja DigiFinland

Terveyskylä.fi muodostuu kolmesta palvelusta: Terveyskylän taloista, Terveyskylän Omapolku-palvelukanavasta ja ammattilaisten TerveyskyläPRO-palvelusta. Terveyskylän talot tarjoavat tietoa ja tukea sekä erilaisia chatteja, chatbotteja ja oirenavigaattoreita. Omapolulle organisaatio voi rakentaa asiakkuuteen perustuvia digipolkuja tai etäpalveluiden kokonaisuuksia. Lisäksi Omapolulla on kaikille avoimia itsehoito-ohjelmia. Ammattilaisten TerveyskyläPRO-palvelu sisältää muun muassa verkkokursseja, kliinisen työn oppaita ja asiantuntijahaun.

DigiFinland tarjoaa hyvinvointialueiden käyttöön tunnetut ja luotetut Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palvelut. Muita DigiFinlandin palveluita ovat Hoidonperusteet.fi -palvelu, sähköisiin kysymyksiin perustuva Suuntima-palvelu sekä perheellisten ja perhettä perustavien asiointikokonaisuus Omaperhe.

DigiFinlandin tarjoamista palveluista voi lukea lisää heidän verkkosivuillaan.

Digipalvelut osana sujuvia palvelupolkuja

Monet edellä mainitut digipalvelut ovat jo nykyisellään tuttuja sote-alalla, mutta hyvinvointialueilla ne on mahdollista ottaa käyttöön osaksi hyvinvointialueen palvelupolkuja.

Esimerkki Terveyskylän ja DigiFinlandin palveluista hyvinvointialueen asukkaan palvelupolulla.

Käytännössä Terveyskylän ja DigiFinlandin palveluita yhdistelevä palvelupolku voisi edetä esimerkiksi siten, että päänsärystä kärsivä asukas etsii ensin tietoa oireesta ja itsehoito-ohjeita Terveyskylän taloista. Seuraavassa vaiheessa on hoidon tarpeen arviointi, jonka asukas voi tehdä esimerkiksi Omaolossa tai soittamalla Päivystysapuun. Ammattilainen voi hyödyntää hoidon tarvetta arvioidessaan esimerkiksi TerveyskyläPRO-palvelun sisältöjä.

Kun hoidon tarve on arvioitu, potilas saa itsehoito-ohjeet tai hoitoa vastaanotolla tai digipolulla. Itsehoito-ohjeita löytyy esimerkiksi Terveyskylän taloista tai lähetteen jälkeen Omapolku-palvelusta digipolulta. Hoidon toteutus ja seuranta voivat tapahtua osittain tai kokonaan digipolulla. Lisäksi seurannassa voidaan hyödyntää sähköisiin kysymyksiin perustuvaa Suuntima-palvelua. Jatkohoito ja omaseuranta voivat tapahtua Omapolku-palvelussa.

Tutustu yhteistyöryhmän hyvinvointialueille kokoamaan materiaaliin: