Ajankohtainen

Terveyskylän ammattilaiskyselyn tulokset myönteiset - palautteet luetaan tarkkaan

Julkaistu 3.7.2023 9.30

Ammattilaiskäyttäjäkyselyn tulokset heijastavat käyttäjien myönteistä suhtautumista Terveyskylän tarjoamiin palveluihin.

Ammattilaisilta pyydettiin palautetta kaikista kolmesta Terveyskylän palvelusta kysymällä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat sitä toisille ammattilaisille. Tuloksena saatiin NPS-luku (Net Promoter Score), joka auttaa arvioimaan ammattilaisten tyytyväisyyttä. NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä.​

NPS-luku 30 tai sitä suurempi osoittaa, että suurin osa vastaajista suosittelee palvelua ja on tyytyväisiä sen tarjoamaan kokemukseen. Terveyskylän  palveluiden NPS-luvut olivat 36:n ja 60:n välillä. Terveyskylän tekijät voivat siis olla tyytyväisiä tulokseen.

Terveyskylän palveluiden NPS-luvut

Terveyskylän talot 60

TerveyskyläPRO-palvelu 49

Omapolku 36

Terveyskylän talojen saama NPS-luku 60 on erittäin korkea ja osoittaa vahvaa suosiota käyttäjien keskuudessa. Se osoittaa, että suurin osa vastaajista suosittelisi Terveyskylän taloja toisille ammattilaisille.

TerveyskyläPRO-palvelun NPS-luku 49 osoittaa, että suurin osa käyttäjistä suosittelisi palvelua muille. Käyttäjät kokevat saavansa hyötyä palvelusta ja ovat tyytyväisiä siihen. Positiivisista reaktioista huolimatta luku osoittaa, että palvelussa on vielä kehityskohteita.

Omapolun NPS-luku 36 heijastaa myös positiivista vastaanottoa käyttäjien keskuudessa, vaikka se onkin hieman alhaisempi kuin muiden palveluiden. Suurin osa käyttäjistä on valmis suosittelemaan Omapolkua muille. Tämä viittaa siihen, että Omapolku täyttää suurelta osin käyttäjien tarpeet ja odotukset, mutta vaatii joitain parannuksia.

Talojen avoimet palautteet

Vastaajat saivat antaa palautetta myös omin sanoin. Avoimet palautteet kuvaavat Terveyskylän taloja hyödyllisenä, luotettavana ja asiantuntevana tiedonlähteenä sekä ammattilaisille että kansalaisille. etsiville. Otsikointiin kaivattiin selkeyttä ja tietyistä aiheista enemmän materiaalia tai parempaa tiedon löydettävyyttä. Alla muutamia otteita avoimista palautteista.

”Luin palliatiivisen hoidon asiantuntijaksi ja Terveyskylän sivut tulivat tutuiksi sitä kautta. Selkeät ja hyvät sivut. Työskentelen muistisairaiden osastolla, joten myös niitä tullut selailtua paljon.”

”Selkeitä taloja, jotka suunnattu enimmäkseen potilaille ja heidän läheisille. Sisältävät luotettavaa tietoa eri asioista.”

”Erittäin hyvät sivut etenkin reumatalon osalta. Näppärästi paljon hyvää tietoa.”

Omapolun avoimet palautteet

Avointen palautteiden perusteella voidaan sanoa, että Omapolkua pidetään hyvänä työkaluna, joka tarjoaa potilaille ja ammattilaisille selkeää informaatiota ja helppoa asiointia. Käyttäjien osallistaminen kehittämiseen ja teknisten ongelmien korjaaminen ovat keskeisiä parannusehdotuksia. Alla muutamia otteita avoimista palautteista.

”Omapolun tekniseen kehittämiseen kaivataan ammattilaisia ja kehittäviä tahoja kokoavia workshoppeja. Osallistamista voisi olla enemmän.”

”Sähköiset palvelut ovat tulevaisuutta ja suosittelen niiden käyttöönottoa/hyödyntämistä lämpimästi. Ne helpottavat ja sujuvoittavat ammattilaisen työtä ja parhaimmillaan vapauttavat aikaa/resurssia muuhun.”

TerveyskyläPRO-palvelun avoimet palautteet

Avoimista palautteista käy ilmi, että TerveyskyläPRO-palvelua pidetään hyödyllisenä työkaluna, joka tarjoaa ammattilaisille tutkittua tietoa, oppaita ja tukimateriaalia. Palvelun käyttökokemus vaihtelee. Vaikka TerveyskyläPRO-palvelu tarjoaa arvokasta tietoa ja tukea ammattilaisille, osa kokee palvelun käyttämisen haastavaksi ja sisältöjen löytämisessä saattaa olla ongelmia. Teknisten ongelmien ratkaiseminen, selkeämpi käytettävyys ja hoito-ohjeiden lisääminen ovat tärkeitä kehityskohteita. Alla muutamia otteita avoimista palautteista:

”Toimii hoitajille hyvänä ohjeistuksena ja perustietolähteenä eri sairauksiin liittyen. Ehkä enemmän kaipaisin hoito-ohjeita erilaisiin tilanteisiin, sairauksiin ja asioihin liittyen. Tulisi myös yhteneväiset käytännöt tutuksi, kun ne olisi kirjattu johonkin.”

”Hyvää uutta, tutkittua tietoa”

”TerveyskyläPRO on loistava työkalu! Sisäänkirjautuminen vielä avoimeksi tai sellaiseksi, että tunnistaisi henkilö kuuluva ammattilaiseksi.”

Kysely kansalaisille

Terveyskylä kysyi tänä vuonna ensimmäistä kertaa ammattilaisilta samassa kyselyssä kaikista kolmesta palvelusta palautetta. Tuloksia käytetään Terveyskylän palveluiden edelleen kehittämisessä.

Parhaillaan on menossa kysely Terveyskylän taloista kansalaisille. Kyselyyn voivat palautteensa antaa myös ammattilaiset, jotka käyttävät taloja työssään.

Kysely on auki 9.7.2023 saakka. Käy vastaamassa! Löydät linkit alta.