Ajankohtainen

Terveyskylää johdetaan tiedolla - tavoitteina vaikuttavuuden kuvaaminen ja entistä parempi raportointi

Julkaistu 1.8.2023 7.00

Terveyskylän uusi kehittämispäällikkö koordinoi tiedolla johtamista. Yksi tiedolla johtamisen keskeinen tehtävä on palveluiden vaikuttavuuden kuvaaminen.

Tiedolla johtaminen tarkoittaa ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä niitä rutiineja ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät järkiperäiseen päätöksentekoon. Tiedolla johtamisella voidaan kehittää toimintaa ja kohdentaa voimavaroja tarkoituksenmukaisesti.

Terveyskylän kontekstissa tiedolla johtaminen viittaa tapoihin ja käytäntöihin, joilla Terveyskylään liittyvää tietoa hallinnoidaan, käytetään ja analysoidaan. Terveyskylässä aloitti keväällä 2023 uusi kehittämispäällikkö Minttu Marttila, joka tulee kehittämään tiedolla johtamista yhdessä Terveyskylän palveluiden tuotepäälliköiden kanssa.

Terveyskylässä hyödynnetään Microsoftin Power BI -työkalua, jonka avulla tuotetaan kattavia raportteja Terveyskylän palveluiden eli Terveyskylän talojen, TerveyskyläPRO-palvelun ja Omapolun käytöstä. BI-raportointi automatisoi ja digitalisoi perinteisesti Excelien avulla toteutetun raportoinnin. Business Intelligence (BI) -työkalut hakevat datan organisaation käyttämistä järjestelmistä ja muuttavat sen automatisoidusti visuaalisiksi raporteiksi. BI-raportointi mahdollistaa datan esittämisen erilaisin kuvioin ja graafein.

Suunnitelmissa on tehostaa Terveyskylän Power BI -raportointia sekä lisätä analytiikkaa niiden palveluiden osalta, joista tarvitaan lisää tietoa. Esimerkiksi prediktiivisen analytiikan kehitys on aloitettu potilasmäärien ennustamiseksi.

Koska Terveyskylä on kansallinen palvelu, analytiikkaa kehitetään yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja Terveyskylän käyttöönottaneiden hyvinvointialueiden kanssa. Lisäksi Terveyskylä tukee hyvinvointialueita niiden omassa tiedolla johtamisessa tarjoamalla niille laadukasta dataa.

Vaikuttavuuden kuvaaminen avainasemassa

Yksi tiedolla johtamisen keskeinen tavoite on Terveyskylän palveluiden vaikuttavuuden selvittäminen ja kuvaaminen. Tällä hetkellä on käynnissä vaikuttavuusselvitykset Terveyskylän taloista ja Omapolusta.

- Omapolun osalta selvitämme digihoitopolkujen kustannusvaikuttavuutta. Työ on kesken, mutta arviointia varten tehdyissä haastatteluissa on jo selvinnyt, että digihoitopolkujen ansiosta perinteisiä vastaanottoja on voitu vähentää ja korvata etävastaanotoilla, Marttila kertoo.

Tulevaisuudessa tullaan selvittämään myös digitaalisten terveyspalveluiden laadullista vaikuttavuutta. Sitä on mahdollista mitata esimerkiksi elämänlaatumittareiden avulla.

Vaikuttavuuden todentaminen on osoittautunut haasteelliseksi sote-alalla ja erityisesti digitaalisten sotepalveluiden kohdalla. Terveyskylässä halutaan löytää uusia vaikuttavuuden mittareita, ja toiveena on, että vaikuttavuuden mittaamiseen saataisiin luotua kansalliset mittarit.

Tulevaisuudessa Terveyskylässä halutaan hyödyntää nykyistä kehittyneempää analytiikkaa, kuten ennustemalleja ja tekoälyä. Voitaisiinko ennustemallien avulla esimerkiksi tunnistaa merkkejä, jotka viittaavat siihen, että potilas on lopettamassa digipolun kesken? Tai vastaavasti olisiko mahdollista tunnistaa merkkejä, jotka ennustavat parasta tulosta digipolulla?