Ajankohtainen

Terveydenhuolto tarvitsee digistrategian sote-muutosjohtamisen tueksi

Julkaistu 9.11.2022 15.00

Tuoreessa opinnäytetyössä tutkitaan suuria haasteita, jotka digitalisaatio tuo terveydenhuoltoon.

Osastonhoitaja, sairaanhoitaja Tommi Juntunen työskentelee HUS Vatsakeskuksessa digikehittäjänä. HUS Vatsakeskuksessa kehitetään muun muassa digihoitopolkuja yksikön eri potilasryhmille.

Työn ohella Tommi Juntunen valmistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntijaksi (YAMK) joulukuussa 2022. Opinnäytetyössään hän tutki keskeisimpiä digitalisaation hyötyjä ja haasteita, jotka muuttavat johtamista terveydenhuollossa.

Tunnistetut digitalisaation haasteet liittyvät muun muassa puutteelliseen viestintään, hajanaiseen tietojen integraatioon, resurssiallokaatioon ja osaamiseen, sekä työntekijöiden sitoutumattomuuteen.

Miten johtamista pitäisi tukea, jotta digitalisaatiosta saataisiin vaikuttavuutta?

Tommi Juntunen vastaa kysymykseen selkeästi. Hän kertoo, että organisaatioille tulisi luoda oma digistrategia, joka olisi kytkettynä osaksi organisaation kokonaisstrategiaa.

Digistrategialle on tärkeää määrittää selkeät omat tavoitteet ja mittarit, jotta voidaan seurata digistrategian toteutumista kaikilla organisaation johtamistasoilla. Jos organisaatiossa on ylätason digistrategia, pitäisi myös olla määritelty selkeät toimenpiteet sen jalkauttamiselle käytännön työhön.

Jokaiselle yksikön ammattilaiselle tulisi olla selvää, miksi vaikkapa digihoitopolku avataan potilaalle. Se on osa koko organisaation digistrategiaa.

Johdon tuki digitalisaatiolle kaikilla johdon tasoilla

Digitaalinen muutos vaikuttaa terveydenhuollon johtamiseen. Muutosvaikutus on laaja-alainen ilmiö, joka vaatii vahvaa johtajuutta sekä organisaatiolta sitoutumista ja kyvykkyyttä ketteriin muutostoimenpiteisiin. Digistrategia voi tukea osaltansa tätä johtamishaastetta.

Johdon tuki pitäisi näkyä kaikilla johdon tasoilla. Organisaation ylimmästä johdosta digistrategiaa viedään yksiköihin toteutettavaksi ja toimenpiteitä seurataan valittujen mittareiden avulla. Johtavan ylihoitajan työpöydällä tämä tarkoittaa, että tavoitteet pilkotaan selkeiksi toimenpiteiksi omalle yksikölle.

Tästä operatiivinen johto, kuten osastonhoitaja, voi jatkaa työajan johtamista ja työn tukemista strategian mukaisesti. Esimerkiksi työajan rauhoittaminen digityölle niille kliiniselle ammattilaiselle, joiden työnkuvaan kuuluu potilaiden hoitaminen digihoitopolulla.

Jos yksi tai useampi johtamisen taso ei ole sitoutunut tavoitteisiin, tämä näkyy strategian tuloksissa.

Tommi Juntunen kiteyttää, että digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollolle. Hyvinvointialueilla tarvitaan digitiimejä, joissa toimisi digikehittäjiä sekä digitalisaatioon sitoutunutta johtajuutta, jotta alueilla voidaan toteuttaa asiakkaille toimivat digipalvelut.

Tässä jutussa on käytetty pohjana haastattelua Tommi Juntusen kanssa, hänen julkaistua opinnäytetyötään sekä hänen yhdessä yliopettaja Taina Anttosen kanssa kirjoittamaansa blogitekstiä.

Terveyskylän palvelut sote-uudistuksen tukena

Hyvinvointialueet voivat hyödyntää Terveyskylän palveluita monipuolisesti ja saumattomasti osana oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana. Tutustu miten Terveyskylä voi vastata tarpeisiinne!