Ajankohtainen

Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku takaa katkeamattoman hoidon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Julkaistu 2.4.2024 8.00

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat eniten suomalaisten kuolemia. Pohjois-Pohjanmaalla sepelvaltimotautia sairastavien hoidossa hyödynnetään aktiivisesti digihoitopolkua.

​​

Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan digihoitopolun käyttö on laajentunut viime vuoden aikana koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Pohde). Digihoitopolku takaa potilaalle katkeamattoman hoidon erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.

Akuutti sydäninfarkti vaatii välitöntä sairaalahoitoa, jossa sepelvaltimoon muodostunut tukos avataan lähtökohtaisesti pallolaajennustoimenpiteellä. Potilaan hoitoaika sairaalassa on keskimäärin kaksi vuorokautta. Sairaalassa hoidetaan sepelvaltimotaudin oiretta pallolaajennuksella, mutta itse sairautta hoidetaan lääkehoidolla ja elämäntapamuutoksilla, joiden toteutuksessa potilaalla itsellään on tärkein rooli. Kun potilas on sairaalassa, hänet liitetään Pohde Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolulle. Pitkäkestoisen hoidon ja sydänvalmennuksen yhdistävä digitaalinen terveyspalvelu tarjoaa sepelvaltimotautiin sairastuneelle pitkäkestoisen ja pysyvän hoidon sekä sydänvalmennuksen sairaanhoitajan koordinoimana.

- Sydänhoitajat työskentelevät digihoitopolulla arkisin kahdeksasta neljään. Polulla tehdään sairauden hoitoon liittyviä kontrolleja, jotka sisältävät verenpaineen ja pulssin seurannan, lääkehoidon arvioinnin sekä tarvittaessa lääkehoidon tehostamisen verikoetulosten mukaisesti, kertoo OYSin sydänhoitaja, terveystieteiden maisteriopiskelija Juha Mattila.

Potilailla on mahdollisuus kysyä polulla terveydenhuollon ammattilaisilta sairauteen liittyviä kysymyksiä. Polulla työskentelevä sydänhoitaja voi konsultoida sydänlääkäriä, mikäli potilaan hoito sitä vaatii. Akuutin sepelvaltimotautipotilaan hoitovastuu kestää erikoissairaanhoidossa vuoden ja polikliinisen potilaan puoli vuotta. Tämän jälkeen hoitovastuu siirtyy digihoitopolulla perusterveydenhuollon sydänhoitajalle.

Kiittävää palauteta potilailta ja henkilökunnalta

Digihoitopolun kehitystyö aloitettiin erikoissairaanhoidossa vuonna 2018. Vuoden 2021 aikana polku laajentui Oulun alueen perusterveydenhuoltoon.

Digihoitopolkua kehitettiin vastaamaan koko hoitoketjun tarpeita hyvinvointialueella. Kehitystyö tapahtui POP-Digi-Hoitotakuu -hankkeessa, joka oli osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeen rahoittajana toimi EU:n elpymisväline, ja sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi rahoituksen alueille.

Vuoden 2023 alussa sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku otettiin käyttöön koko hyvinvointialueella ja sen nimi muuttui nykyiseen muotoon Pohde Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku. Jokaisessa Pohteen alueen kunnassa tai kaupungissa on digihoitopolkutyöskentelyyn koulutettu sydänhoitaja.

- Vastaanotto palvelulle on ollut äärimmäisen hyvä. Sekä potilaat että henkilökunta ovat tykänneet. Digihoitopolulla tehdyt kontrollit korvaavat normaalit vastaanottokäynnit, ja potilaalla on mahdollisuus olla yhteydessä sydänhoitajaan viestitoiminnolla. Monen potilaan toimintakyky on hyvä ja he pärjäävät pelkällä seurannalla. Digitaalisen hoitopolun ansiosta kontrolleja ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, Mattila kertoo.

Digihoitopolun kohdalla huomion arvoista on sekin, että työikäisten sepelvaltimotautipotilaiden työterveyshuolto aktivoidaan heti potilaan kotiutuessa. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön työkyvyn tukemisessa.

- Potilaan luvalla tietenkin, mutta asia saatetaan tiedoksi työterveyshuoltoon, emmekä tee päällekkäistä työtä.

Terveydenhuolto on – kuten hyvin tiedetään – murroksessa. Digitaaliset ratkaisut ovat tulossa ja jo tulleet yhä merkittävämmin osaksi terveydenhuoltoa.

- Olennaista digihoitopolussa on, että hoitoketju jatkuu katkeamattomana erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Sairauden hoito jatkuu akuutin tilanteen jälkeen. Jatkohoito, valmennus ja seuranta ovat kaiken pohja, ja potilaan aktiivinen rooli on avainasemassa.

Juttu perustuu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla julkaistuun uutiseen. Uutista on lyhennetty ja editoitu. Linkki alkuperäiseen uutiseen Aiheeseen liittyvää -otsikon alla.