Ajankohtainen

Robotiikan hyödyntäminen eturauhassyövän digihoitopolulla säästää ammattilaisten työaikaa

Julkaistu 19.12.2022 8.35

HUS Eturauhassyöpäpotilaan digihoitopolku tarjoaa kattavasti tietoa eturauhassyövästä ja sen hoidosta. Polku kulkee potilaan mukana syövän muuttuessa.

Kun HUS-alueen perusterveydenhuollossa hoidetaan potilasta, jolla epäillään eturauhassyöpää, lääkäri tekee potilaalle lähetteen Hyksin urologian poliklinikalle jatkotutkimuksia varten. Jos jatkotutkimuksissa todetaan, että potilas sairastaa eturauhassyöpää, hän saa tiedon asiasta kirjeitse. Samassa kirjeessä tulee kutsu urologin vastaanotolle hoitoneuvotteluun.

Potilaan liittämisen digihoitopolulle tekee ohjelmistorobotti. Robotti käy läpi urologian vastaanottolistoja ja tarkistaa, täyttääkö yksittäinen potilas tietyt ehdot. Jos potilaalla on todettu eturauhassyöpä ja muut ehdot täyttyvät, robotti lisää potilaan digihoitopolulle ja lähettää kutsun potilaan puhelimeen. Jos potilas ottaa polun käyttöön heti tässä vaiheessa, hän voi tutustua polulla eri hoitovaihtoehtoihin jo ennen hoitoneuvottelua.

Koska kyseessä on yleinen syöpä ja polulle liitetään lähtökohtaisesti kaikki eturauhassyöpädiagnoosin saaneet potilaat, polulla on potilaita noin 1800. Heistä noin puolet on kirjautunut polulle ja aloittanut sen käytön. Osuutta voidaan pitää hyvänä, kun otetaan huomioon, että eturauhassyöpä on pääasiassa iäkkäiden miesten sairaus eli polulle liitetään myös sellaisia potilaita, joille digitaalisten palveluiden käyttö ei ole arkipäivää.

Polku kulkee mukana sairauden eri vaiheissa

Digihoitopolulla on kattavasti tietoa eturauhassyövästä, syövän tutkimuksista, hoitomuodoista ja seurannasta sekä syövän vaikutuksesta seksuaalisuuteen. Usein kysyttyä -osioon on kerätty sairastuneita yleisesti askarruttavia kysymyksiä ja vastauksia, sanasto tarjoaa selitykset syöpään liittyviin ja hoidossa vastaan tuleviin lyhenteisiin ja vierasperäisiin termeihin ja tueksi-osiosta löytyy tietoa tukea tarjoavista tahoista. Lisäksi polulla voi tarkastella HUSLABissa otettujen PSA-kokeiden tuloksia.

Yksi potilaan kannalta olennainen asia on, että polkua ei koskaan suljeta, ellei potilas sitä itse halua. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi tilanteessa, jossa potilaan syöpä on hoidettu kertaalleen esimerkiksi leikkauksella, mutta syöpä uusiutuu ja tarvitaan sädehoito. Tällöin potilas saa polulta tietoa uudesta hoitomuodosta.

- Polku ei ole kertaluontoinen visiitti vaan höydyllinen potilaille pitkän aikaa. Sairauden eri vaiheissa eri asiat polulla tulevat relevanteiksi, tiivistää erikoislääkäri Tuomas Kilpeläinen HUSista.

Polun myötä poliklinikalla ei jaeta yhtä paljon paperiohjeita kuin ennen, koska kaikki tarvittava tieto on saatavilla digitaalisesti. Tämä parantaa potilaiden yhdenvertaisuutta, sillä kaikki saavat digihoitopolulta saman, ajantasaisen tiedon.

Toiveena puhelumäärien väheneminen

Koska polku on sisällöltään erittäin kattava, sen rakentaminen oli poliklinikalle iso ponnistus. Nykyään polku kuitenkin työllistää ammattilaisia melko vähän. Kun robotti hoitaa polulle liittämisen, ammattilaisten työaikaa ei kulu tähän tehtävään. Tarvittaessa ammattilaiset voivat liittää yksittäisiä potilaita Apotin kautta. Lisäksi ammattilaiset tarkistavat polun sisällön ajantasaisuuden tietyin väliajoin ja päivittävät sisältöä tarpeen mukaan.

Toistaiseksi polku ei ole vähentänyt klinikalle saapuvien puheluiden määrää. Tätä selittää muun muassa, se että potilaita tulee koko ajan lisää ja etenkin uusilla potilailla on paljon huolia ja kysymyksiä. Toisaalta ohjelmistorobotti on ollut käytössä vasta noin puoli vuotta, joten sen vaikutuksista ei ole vielä laajaa tietoa. Toiveena on, että tulevaisuudessa digihoitopolku ja ohjelmistorobotti vähentäisivät myös puhelumääriä, kun yhä useampi potilas löytäisi tarvitsemansa tiedon digihoitopolulta.

Juttua varten on haastateltu eturauhassyöpähoitaja Niina Esteristä ja erikoislääkäri Tuomas Kilpeläistä HUSin urologian poliklinikalta. Potilaat voivat käydä hoidon aikana myös eturauhassyöpähoitajan vastaanotolla, jossa voi keskustella mieltä askarruttavista kysymyksistä. Eturauhassyöpäpotilaan digihoitopolku ei korvaa inhimillistä kohtaamista, vaan tarjoaa potilaalle ajantasaisen ja luotettavan tietopaketin omasta sairaudesta ja sen hoidosta.

Terveyskylän palvelut sote-uudistuksen tukena

Hyvinvointialueet voivat hyödyntää Terveyskylän palveluita monipuolisesti ja saumattomasti osana oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana. Tutustu miten Terveyskylä voi vastata tarpeisiinne.