Ajankohtainen

Raskausajan diabeteksen digihoitopolku säästää ammattilaisten työaikaa noin kaksi tuntia per potilas

Julkaistu 12.9.2022 15.00

Espoossa ja Lohjalla raskausdiabeetikot on syksystä 2021 lähtien ohjattu neuvoloissa digihoitopolulle, jossa oman terveydentilan seuranta ja yhteydenpito diabeteshoitajaan on helppoa ja vaivatonta. Sekä asiakkaat että ammattilaiset ovat olleet tyytyväisiä.

Raskausajan diabeteksen digihoitopolkua pilotoitiin asiakkaille Espoon, Lohjan ja Karviaisen neuvoloissa syksyllä 2021. Digihoitopolulle ohjattiin yhteensä noin 80 asiakasta, ja ammattilaisina polulla toimi yhteensä 17 neuvolaterveydenhoitajaa.

Pilotin tavoitteena oli tarjota asiakkaille tukea itsehoitoon helpoilla digihoitopolun työkaluilla, kuten verensokeriarvojen seuranta ja ruokapäiväkirja sekä matalankynnyksen yhteydenpito digihoitopolun viestillä omaan diabeteshoitajaan, sekä helpottaa ammattilaisten työtä ja säästää työaikaa.

Työajansäästö merkittävä hyöty ammattilaiselle

Suurin osa pilottiin osallistuneista neuvolaterveydenhoitajista koki digihoitopolun erittäin hyödylliseksi. Heidän arvionsa mukaan potilaskohtainen työajansäästö on noin kaksi tuntia per potilas. Työajansäästöä syntyy muun muassa:

  • Potilaiden kysymysten ja ohjaustarpeen vähenemisestä digihoitopolulle keskitetyn moniammatillisen tiedon vuoksi, jolloin ei tarvitse olla yhteydessä erikseen ammattilaisiin.
  • Potilaan paremmasta sitoutumisesta itsehoitoon ja seurantaan.
  • Toisen vastaanottokäynnin poisjäännistä monen potilaan kohdalla, koska verensokeriarvot ovat kohentuneet digihoitopolun käytön aikana.
  • Ammattilaisten hukkatyöajan vähenemisestä, kun esimerkiksi peruuntuneen vastaanottoajan voi hyödyntää tehokkaasti digihoitopolulla olevien potilaiden hoidon seurantaan.
  • Hoidon keskittymisestä diabeteshoitajille, jolloin useamman neuvolahenkilökunnan edustajan ei tarvitse perehtyä potilaan tietoihin.

Ennen pilottia Karviaisella erikoissairaanhoitoon lähetettiin 50 prosenttia raskausdiabeetikoista. Pilotin aikana Karviaisessa digihoitopolulla olevista potilaista noin 30 prosenttia lähetettiin erikoissairaanhoitoon. Yhden erikoissairaanhoidon lähetteen kustannus lähetettävälle kunnalle on HUSin mukaan noin 2 500 euroa, joten säästöpotentiaali on merkittävä.

Käyttö laajenee - kaikki Espoon ja Lohjan neuvolaterveydenhoitajat mukaan

Pilotoinnin kautta tunnistettiin useita hyötyjä, jotka ovat merkittäviä niin asiakkaille, ammattilaisille kuin kunnille. Hyvien pilottikokemusten perusteella raskausajan diabeteksen digihoitopolku otetaan käyttöön Espoon ja Lohjan neuvoloissa syksyn 2022 aikana. Digihoitopolun ammattilaiskäyttäjiksi tulevat silloin kaikki Espoon ja Lohjan neuvolaterveydenhoitajat.

Digihoitopolulle ohjataan asiakkaat, jotka ovat raskausajan diabeetikoita Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kriteerien perusteella. Digihoitopolku on käytettävissä kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mikä laajentaa polulle soveltuvaa käyttäjäryhmää.

Tavoitteena on, että pilotissa havaitut hyödyt asiakkaille sekä merkittävä työajansäästö kannustavat neuvoloita tarjoamaan digipalveluita.

Raskausajan diabeteksen digihoitopolkua pilotoitiin asiakkaille Espoon, Lohjan ja Karviaisen neuvoloissa syksyllä 2021. Digihoitopolulle ohjattiin yhteensä noin 80 asiakasta. Asiakkaat ottivat digitaalisen palvelun käyttöön keskimäärin 2,6 päivän sisällä. Asiakkaista palveluun kirjautumattomia käyttäjiä oli vain 5 henkilöä. Ammattilaisina digihoitopolulla oli yhteensä 17 neuvolaterveydenhoitajaa.

Miksi Omapolku?

  • Omapolun avulla organisaatio voi uudistaa palvelutuotantoaan nopeasti tuottamalla helposti potilas/asiakasryhmäkohtaisia digipalveluketjuja ja hoito-ohjelmia.
  • Omapolun käyttöönottoon sisältyy toiminnan muutoksen tuki, kehittämisen malli ja hyvät käytännöt, kuten dokumenttipohjat.
  • Omapolku tarjoaa asiakkaalle ja ammattilaiselle vuorovaikutuksen kanavan ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Omapolkua voidaan hyödyntää seurantaan, ohjaukseen tai valmennukseen ilman vastaanotolle saapumista tai puhelinasiointia.

Terveyskylän palvelut sote-uudistuksen tukena

Hyvinvointialueet voivat hyödyntää Terveyskylän palveluita monipuolisesti ja saumattomasti osana oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana. Tutustu miten Terveyskylä voi vastata tarpeisiinne!