Ajankohtainen

Pohjois-Suomen yhteistyöalueella hyvät digivalmiudet

Julkaistu 26.5.2023 7.00

Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluu neljä hyvinvointialuetta. Niiden kaikkien tavoitteena on tarjota Terveyskylän palveluita asukkailleen osana omia palveluketjujaan. Haastattelimme kehitysjohtaja Pasi Parkkilaa. Hän uskoo alueen asukkaiden ja ammattilaisten digivalmiuksiin.

​Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) kehitysjohtaja Pasi Parkkila, mikä on roolisi Pohjois- Suomen yhteistyöalueella?

Olen Pohteessa kehitysjohtajana – rooli on osin samanlainen kuin aikanaan sairaanhoitopiirissä. Rooliini kuuluu kehittämistyö laajalti hyvinvointialuelainsäädännössä kehittämistyölle kirjattujen linjausten mukaisesti. Tähän liittyy myös yhteistyö yli hyvinvointialueiden rajojen.

YTA-alueen sisäinen (hyvinvointialueiden yhteinen) kehittämistyön organisoituminen on vielä käynnistysvaiheessa. Sairaanhoitopiirien aikaan oli säännöllisiä tapaamisia eri kokoonpanoilla: johdon, tietohallinnon ja lääketieteellisten asiantuntijoiden kesken ja myös mm. yhteinen digitaalisten palvelujen kehittämistä pohtiva työryhmä. Uskoisin, että samantyyppisellä kuviolla jatketaan.

Millaisia erityispiirteitä Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla hyvinvointialueilla on?

Alueellamme korostuvat pitkät etäisyydet. Yhteistyöalueemme kattaa yli puolet Suomen maantieteellisestä pinta-alasta, mutta vain 14 % maamme asukkaista. Lapin hyvinvointialueella saattaa mennä päiväkin hoitoon matkustamiseen. Digipalveluiden rooli on siis vieläkin suurempi kuin lyhyempien etäisyyksien alueella kuten Uudellamaalla. Digipalveluilla on mahdollisuus säästää huomattavasti asiakkaiden aikaa ja rahaa. Digipalvelut hyödyntävät myös palveluiden järjestäjiä ja ammattilaisten työskentelyä.

Millainen Terveyskylän käyttöönottosuunnitelma Pohjois-Suomen yhteistyöalueella ja siihen kuuluvilla hyvinvointialueilla on?

Yhteistä digisuunnitelmaa ja Terveyskylän palvelujen hyödyntämistä pohdittiin jo sairaanhoitopiirien loppuvaiheessa. Kukin hyvinvointialue jalostaa omaa suunnitelmaansa eteenpäin sen mukaan, miten se sopii alueen omiin tarpeisiin. Oulun yliopistollinen sairaala on kaikkia pohjoisia hyvinvointialueita yhdistävä palvelutuottaja ja on luontevaa, että se otetaan huomioon myös digitaalisten palvelujen toteuttamisessa koko Pohjois-Suomessa, erityisesti erikoissairaanhoidon hoitopolkujen osalta mutta myös niiden integroimisessa koko palveluketjun osiksi.

Pohde antaa tukea Terveyskylän palvelujen käyttöönotossa kaikille alueemme muille hyvinvointialueille tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Ensimmäisenä yhteistyö aloitettiin Lapin ja Soiten kanssa. Kainuun osalta päätöksiä Terveyskylän käytöstä odotetaan ihan lähiaikoina.

Millaiset valmiudet alueen asukkailla ja ammattilaisilla on ottaa Terveyskylä ja muita digipalveluita käyttöön?

Aikaisemmin kun Terveyskylän käyttöönottoa lähdettiin pohtimaan, oli luonnollisesti epäilyksiä. Aika on kuitenkin osoittanut että alueemme sekä ammattilaisilla että asukkailla on erinomaisen hyvät digivalmiudet. Voisi sanoa, että harvaan asuttujen seutujen asukkailla on jopa paremmat digivalmiudet kuin tiheämmin asutuilla alueilla, koska on enemmän voitettavaa. Oma etu ja hyöty tulee pontimeksi oppia käyttämään digipalveluita.

Digimuutos etenee meillä myös siten, että Pohteella avautui pilotointiin ensimmäinen digitaalinen sote-keskus. Palvelu laajenee myöhemmin. Toistaiseksi siellä tarjotaan pääasiassa perustason palveluita.

Miten Terveyskylän käyttöönottoa voisi edistää?

Tarvitaan lisää tunnettuutta, markkinointia ja viestintää. Terveyskylä on monelle vielä hieman kaukainen ja sen mahdollisuuksia ei ehkä tiedosteta tarpeeksi kattavasti. Tämä koskee sekä palvelujen potentiaalisia käyttäjiä että ammattilaisia. Yliopistosairaaloiden veturirooli omalla YTA- alueella on erittäin tärkeä kansallisen YO-hyvinvointialueiden koordinointiyhteistyön ja palvelujen kehittämisen ohella.

Pohjois-Suomen yhteistyöalue

Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat:

  • Kainuun hyvinvointialue
  • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
  • Lapin hyvinvointialue Lapha
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
    • OYS Oulun yliopistollinen sairaala

Valtakunnallisesti jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen.

Yhteistyöalueita on viisi, ja jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala (katso kuva). Yhteistyöalueet edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista ja kehittämistä sekä hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä.