Ajankohtainen

Kipu voi pitkittyä leikkauksen jälkeen - digihoitopolku tarjoaa ohjausta ja tukea toipumiseen

Julkaistu 20.6.2023 15.20

Leikkauksen jälkeinen pitkittynyt kipu on melko yleinen ongelma. HUSissa akuutin kivun jälkihoitopoliklinikka ja uusi digihoitopolku tarjoavat apua leikkauspotilaille, joiden kipu pitkittyy.

Tutkimusten perusteella noin joka kymmenennelle leikkauspotilaalle kehittyy pitkittynyt leikkauksen jälkeinen kipu.

Pitkittynyt kipu on leikkausalueella tai sen läheisyydessä olevaa uutta kipua, joka alkaa leikkauksen jälkeen, jatkuu 2–6 kuukautta normaalia paranemisaikaa pidempään ja muut syyt kivun taustalla on suljettu pois.

- On tärkeää lisätä tietoisuutta pitkittyneen kivun riskistä. Näin potilas ja kirurgi voivat huomioida asian leikkauspäätöstä suunnitellessa. Tavoitteena on tunnistaa jo ennakkoon ne potilaat, jotka ovat muita alttiimpia leikkauksen jälkeiselle kivulle ja kivun pitkittymiselle. Heille voidaan räätälöidä kivun hoitoa ja tarjota tehostettua seurantaa, kertoo HUSin Kipuklinikan ylilääkäri Katri Hamunen.

Toistaiseksi ei ole tehokkaita keinoja ehkäistä leikkauksen jälkeisen kivun pitkittymistä. Kivun pitkittymiseen vaikuttavat monet yksilölliset tekijät. Osaan niistä voidaan pureutua jo ennen leikkausta, kuten tarjoamalla lääkkeettömiä keinoja ahdistuneisuuden, unihäiriöiden tai stressin hoitoon.

Myös leikkaustyypillä on merkitystä. Esimerkiksi rintakehän avausleikkauksen, raaja-amputaatioiden ja erilaisten vammojen vuoksi tehtyjen leikkausten jälkeen saattaa olla tavallisempaa saada pitkittynyt kipuongelma.

- Tärkeää on leikkauksen jälkeisen akuutin kivun tehokas hoito ja myöhemmin lääkityksen muokkaaminen kivun mekanismien mukaisesti esimerkiksi hermovauriokivuissa sekä kivunhoidon lääkkeettömiin menetelmiin ohjaaminen, Hamunen korostaa.

Digihoitopolulta ohjausta ja tukea

HUSissa aloitettiin jo vuonna 2012 kansainvälisesti eturintamassa APS (acute pain service) - jälkihoitopoliklinikkatoiminta tehokkaan ja turvallisen leikkauksen jälkeisen kivunhoidon takaamiseksi. Kipuhoitajat ja leikkaussalin anestesialääkärit tukevat kivunhoidossa ja tarvittaessa ohjaavat potilaan APS-jälkihoitopoliklinikalle. Myös leikkaava lääkäri voi ohjata potilaan hoitoon.

- APS-jälkihoitopoliklinikan tavoitteena on kotiutumisen jälkeisen vaiheen tehokas ja turvallinen kivun hoito ja lopulta lääkityksen purkaminen kivun helpottuessa. Keskeisessä roolissa on myös tutkimus kivun mekanismien ymmärtämiseksi ja uusien hoitomahdollisuuksien löytämiseksi, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Teija Nieminen Meilahden anestesia- ja leikkausosastolta sanoo.

Uusin toimintamuoto on leikkauksen jälkeisen kivun hoidon digihoitopolku, jonne ohjataan ne potilaat, joilla on kotiutumisvaiheessa voimasta kipua tai opioidi- tai suuriannoksinen gabapentinoidi-lääkitys. Digihoitopolku tarjoaa potilaalle tietoa kivusta sekä opastaa lääkehoitoon ja lääkkeettömiin hoitokeinoihin kotona.

Potilas voi täyttää digihoitopolulla päiväkirjaa ja vastata kyselyyn ennen tulevaa APS-kontaktia. Ammattilaiset voivat seurata sähköisesti potilaan vointia ja kivunhoitoprosessin etenemistä kotona. Tarvittaessa potilaaseen voidaan avata viestiyhteys.

Digihoitopolku sijaitsee Terveyskylän Omapolulla, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Oletko kiinnostunut kuulemaan, miten digihoitopolut voisivat hyödyttää hyvinvointialuettasi? Ota yhteyttä: tuki@terveyskyla.fi

Jutun pohjana on käytetty HUSin sivuilla julkaistua tiedotetta.