Ajankohtainen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella Terveyskylän palvelut laajaan käyttöön

Julkaistu 17.4.2023 13.15

Yhdeksän hyvinvointialuetta ja HUS tarjoavat Terveyskylän palveluita asukkailleen osana omia palveluketjujaan. Uusin tulokas on Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Terveyskylän palveluita otetaan käyttöön aiempaa laajemmin osaksi palveluitamme, digipalveluiden projektikoordinaattori Marika Gustafsson Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta kertoo. Omapolku ja digihoitopolut ovat isossa roolissa.

Digimuutosta on tänä vuonna edistetty esimerkiksi tekemällä ammattilaisille digiosaamiskartoitus.

- Tulosten perusteella laadimme henkilöstölle digioppimissuunnitelman, Gustafsson kertoo. Digimentori-malli on myös suunnitelmissa, samoin kuin TerveyskyläPRO-palvelun sisällön aiempaa laajemman käytön edistäminen henkilökunnan keskuudessa, Gustafsson tiivistää.

Itä-Uudellamaalla on tarkoitus räätälöidä digihoitopolkuja omalle alueelle sopiviksi sekä suunnitella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisiä polkuja. Terveyskylän itsehoito-ohjelmia nostetaan myös aiempaa paremmin esiin.

Uusi digitaalinen sote-keskus aloittaa syksyllä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa etä-, mobiili- ja digipalvelut on nostettu kivijalka- ja liikkuvien palveluiden rinnalle. Uusi keskitetty, kokonaan digitaalinen digisotekeskus, HyVä-digi, on olennainen osa strategian toimeenpanoa. HyVä muodostuu sanoista Hyvinvointi ja Välfärd. Kaksikielisellä alueella halutaan, että sekä suomen kieli että ruotsin kieli näkyvät kaikessa toiminnassa. Keskuksen toiminta käynnistyy syksyllä, hankekoordinaattori Heidi Hovisilta Itä- Uudenmaan hyvinvointialueelta kertoo.

Digisotekeskuksella halutaan nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sujuvoittaa hoito- ja palveluprosesseja eri digivälineitä – myös Terveyskylää - hyödyntäen. Digisotekeskuksen palvelut tulevat ensi vaiheessa tukemaan terveysasemien toimintaa ja tarjoavat digipalveluita niille, jotka pystyvät digipalveluita hyödyntämään. Tulevaisuudessa HyVä-digiä kehitetään laajemmin moniammatilliseksi palveluksi.

HyVä-digi yksikön henkilöstön rekrytointi on käynnissä.

- Keskukseen palkataan ensimmäisessä vaiheessa kaksi lääkäriä ja kuusi sairaanhoitajaa, joista yksi on tiiminvetäjä. Suunnitelmissa on myös perustaa kokemusasiantuntijan rooli sosiaalipuolelle. Kokemusasiantuntija voisi esimerkiksi neuvoa asiakkaita chatissä, Gustafsson kuvailee.

Uuden digisotekeskuksen suunnittelussa käydään muun muassa läpi alueen palvelupolut. Siinä yhteydessä saattaa nousta esiin myös digihoitopolkuideoita, Gustafsson kertoo.

Itä- Uudenmaan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Alueella on lähes 100 000 asukasta.

Vaikka keskiarvoisesti hyvinvointialueen tilanne on hyvä ja sairastavuus on maan pienimpiä, on alueen sisällä merkittäviä eroja esimerkiksi sairastavuudessa, syntyvyydessä ja työttömyydessä.