Ajankohtainen

Haavanhoidosta merkittävät kustannukset terveydenhuoltoon – Haavatalo kehittää ammattilaisten osaamista ja auttaa näin kustannusten hillitsemisessä

Julkaistu 20.10.2023 12.00

TerveyskyläPRO-palvelun kliinisen työn oppaat ja Haavapuntari tukevat ammattilaisten haavoihin liittyvää osaamista.

HUS uutisoi toukokuussa 2023, että sen alueella on vuodessa yli puoli miljoonaa haavanhoitokertaa. Haavojen aiheuttamat suorat kulut ovat arviolta 2–5 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskuluista. Kulut ovat samaa luokkaa kuin lihavuuden hoidon tai syöpätautien hoitokulut.

Verisuonikirurgian erikoislääkäri Milla Kallio kertoo HUSin jutussa, että suuri osa haavoista on mahdollista ennaltaehkäistä ja jo syntyneistä haavoista suuri osa voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa. Kallion mukaan haavanhoidon perusasiat, kuten ennaltaehkäisy, haavan paikallishoito, turvotuksen hoito ja kevennys tulisi osata kaikissa yksiköissä.

Haavoihin liittyvän osaamisen kehittämisen tuoma hyöty on todettu muun muassa ruotsalaisessa tutkimuksessa sekä Suomessa perusturvakuntayhtymä Karviaisessa toteutetussa hankkeessa, jossa lisättiin haavanhoidon osaamista ja kehitettiin alueen sisäistä hoitoketjua. Mittarina käytettiin hoivakodeissa tapahtuvia haavanhoitokertoja, jotka putosivat hankkeen aikana alle puoleen.

Hyvällä haavanhoidon osaamisella voidaan ennaltaehkäistä haavoja ja vähentää haavanhoitokertoja, mikä puolestaan vähentää kustannuksia. Ammattilaisten osaamiseen panostaminen on siis ensiarvoisen tärkeää.

Haavatalosta ratkaisuja osaamisen kehittämiseen

Haavatalo on yksi Terveyskylän 33 virtuaalisesta talosta. Kansalaisille avoimella Haavatalon sivustolla kerrotaan erilaisista haavoista ja niiden hoidosta. Lisäksi sivustolla on tietoa haavaa sairastavan tukipalveluista ja ohjeita omahoitoon, kuten ravitsemukseen ja haavan aiheuttaman kivun hoitamiseen.

Sote-ammattilaisten TerveyskyläPRO-palvelussa on yli kymmenen haavoihin liittyvää kliinisen työn opasta. Oppaiden aiheita ovat muun muassa:

  • Avoimen haavan hoito
  • Infektoitunut haava
  • Krooniset haavat
  • Laskimohaava
  • Painehaavat

Lisäksi palvelusta löytyy Haavapuntari, joka on tarkoitettu perusterveydenhuollon lääkäreille haavapotilaiden diagnostiikan tueksi. Haavapuntari on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Oppaiden ja Haavapuntarin avulla ammattilaiset voivat perehtyä haavanhoitoon sekä ylläpitää ja kehittää siihen liittyvää osaamistaan.

TerveyskyläPRO-palvelua voivat käyttää kaikki sote-ammattilaiset, joilla on ammattioikeus Valvirassa. Näin ollen haavanhoidon osaamista kehittävät sisällöt ovat kaikkien ammattilaisten saatavilla asuinpaikasta ja työskentelyorganisaatiosta riippumatta.

Jos organisaatiossa kaivataan haavanhoitoon liittyvää osaamista, kannattaa ottaa käyttöön Terveyskylän ja erityisesti TerveyskyläPRO-palvelun sisällöt.

Jutun pohjana on käytetty HUSin sivuilla julkaistua tiedotetta.