Ajankohtainen

Digihoitopolku auttaa valmistautumaan magneettitutkimukseen ja vähentää esisoittojen tarvetta

Julkaistu 29.6.2023 10.00

Magneettitutkimukseen saapuvan lapsen ja nuoren digihoitopolku tarjoaa lapsille ja vanhemmille mahdollisuuden valmistautua magneettitutkimukseen perheelle sopivana ajankohtana. Polun ansiosta ammattilainen pystyy suunnittelemaan paremmin oman työnsä, ja perhe voi valmistautua kotona itselleen sopivana ajankohtana. Tämä vähentää hoitajan tutkimusta edeltävän valmistelevan soiton tarvetta.

Sairaanhoitaja Maarit Vänttilä toimii sairaanhoitajana Oulun yliopistollisessa keskussairaalan lasten kirurgisessa yksikössä ja lasten päiväsairaalassa. Hän on rakentanut digihoitopolun suunnitelman osana Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan koulutusohjelmassa. Polku suunniteltiin yhdessä samassa koulutusohjelmassa opiskelleen röntgenhoitajan kanssa.

- Digihoitopolun suunnittelu on ollut mahtava sysäys eteenpäin, se on tuonut uutta pontta 15 hoitotyövuoden jälkeen. YAMK-tutkinto on antanut rohkeutta lähteä mukaan kokeilemaan uusia toimintatapoja hoitotyön kehittämiseksi, Maarit Vänttilä kertoo.

Polku laadittiin tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta

Ennen digihoitopolun koostamista lapsille ja vanhemmilta toteutettiin sähköinen kysely, jossa kartoitettiin perheiden kokemuksia aiemmasta valmistelumateriaalista ja toiveita digihoitopolulle. Näiden tutkimustulosten, aiemman valmistelumateriaali sekä muissa tutkimuksessa esiin tulleiden valmistelukeinojen pohjalta koostettiin digihoitopolku yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan moniammatillisen tiimin kanssa.

Polkua voidaan hyödyntää sekä nukutuksessa että hereillä tutkittaville. Tällä hetkellä se on käytössä nukutuksessa tutkittavilla Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Digihoitopolku sisältää valmistelumateriaalia sekä huoltajille että tutkimukseen tulevalle lapselle. Sieltä löytyy mm. valokuvia, videoita, magneettikoneen ääntä sekä 360-asteen kuvia lasten päiväsairaalasta ja magneettitutkimushuoneesta. Digihoitopolun kautta lapselle voi näyttää visuaalista materiaalia, jonka avulla lapsi tutustua ennalta tutkimuspäivän kulkuun.

Perheet ovat paremmin valmistautuneita toimenpiteeseen

Digihoitopolku pilotoitiin alkuvuodesta 2022. Samassa yhteydessä kartoitettiin lasten ja perheiden kokemuksia digihoitopolun käytöstä opinnäytetyötä varten. Hoitajien mukaan perheet ovat olleet aiempaa paremmin valmistautuneita toimenpiteisiin, kun tietävät etukäteen, miten toimia ja miten pukeutua.

-Ennen digihoitopolkuja soitettiin jokaiselle nukutuksessa tutkimukseen tulevalle tutkimusta edeltävänä päivänä. Nyt työaikaa säästyy, kun perheet voivat tutustua aineistoon kaikessa rauhassa kotona ja täyttää esitietoja heille sopivana ajankohtana. Magneettitutkimuspotilaan hoitopolkua on kehitetty Oulun yliopistollisessa sairaalassa porrastamalla potilaiden sairaalaan saapumisaikaa. Digihoitopolun kautta ilmoitetaan perheille tutkimusta edeltävänä päivänä tarkempi sairaalaan saapumisaika, Vänttilä kertoo.

Lue lisää Omapolusta ja digihoitopoluista: