Terveyskylän valmiit tutkimusaiheet

Suunnitteletko  amk-, yamk- ja pro gradu -työn tekemistä. Katso millaisia tutkimusaiheita Terveyskylä tarjoaa.

​​Terveyskylä Terveyskylä-palvelukokonaisuus on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.

Palvelukokonaisuus sisältää Terveyskylä.fi-, Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palvelut, joilla jokaisella on oma tehtävänsä ja oma näkökulmansa Terveyskylän tuoteperheessä. Palvelut on tuotettu yhteistyössä kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Palveluita kehitetään jatkuvasti kansallisissa yhteistyöverkostoissa.

Otamme mielellämme ohjattavaksi amk-, yamk- ja pro gradu -töitä. Ohesta löydät aihe-ehdotuksia töille jaoteltuna eri palveluittain. V​​oit myös ehdottaa omaa aihetta!

Tutkimuslupa-asioissa ole yhteydessä tutkimusneuvonta@hus.fi

Päivitetty  3.9.2020