Terveyskylä ja tutkimus yleisesti

Terveyskylässä voidaan tehdä esimerkiksi lääketieteellistä, hoitotieteellistä ja digitaalisiin palveluihin liittyvää tutkimusta.

​Terveyskylän tutkimus- ja kehittämistoiminta on systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi sekä tutkitun tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Toiminnan tavoitteena on tuottaa jotain uutta tai vahvistaa olemassa olevia toimintoja.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuuluvat perustutkimus, soveltava tutkimus, poikkitieteellinen tutkimus ja kehittämistyö. Terveyskylän kehittämistyössä tutkimuksen tuloksena ja sen kautta saatua tietoa käytetään uusien tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen.

Terveyskylän tutkimustoiminnan tärkein tavoite on auttaa tutkijoita tekemään korkealaatuista tutkimusta ja pitää esillä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Terveyskylän palveluita rakennetaan ja kehitetään viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteistyönä, ja tutkijat ovat mukana palveluiden kehittämisen kaikissa vaiheissa. Terveyskylä tukee kehittäjien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä.

Tutkimuskäytänteet ja -luvat

Tutkimuskäytänteissä noudatetaan kunkin yliopiston ja yliopistosairaanhoitopiirin omia ohjeita ja päätöksiä. Tutkija tarvitsee tutkimusluvan, ja organisaation tulee nimetä yhteyshenkilö. Mikäli kyseessä on interventio- tai haastattelututkimus, eli tutkimus kohdistuu potilaisiin, tulee tutkimussuunnitelma ja -asetelma arvioida eettisessä toimikunnassa. Tutkimusluvan myöntää erikoissairaanhoidon linjaorganisaatio potilasryhmäkohtaisesti.

Ota yhteyttä

Päivitetty  18.3.2022

Kyllä