HYKS Syöpäkeskus Veritaudit

HYKS Syöpäkeskuksen hematologian linja tuottaa laaja-alaisia erikoissairaanhoidon palveluita veritautipotilaille Meilahden kolmiosairaalassa ja Peijaksen sairaalassa.

​​​​

Meilahden kolmiosairaalan hematologian klinikka on Suomen suurin. Toiminta on jaettu kolmeen yksikköön. Yleishematologialla hoidetaan kaikkia veritauteja lukuun ottamatta vuoto – ja tukossairauksia, joiden hoito on keskitetty Hyytymishäiriöyksikköön. Lisäksi klinikassa on kantasolujen siirtoihin erikoistunut yksikkö.

Yleishematologian poliklinikka

Hematologian poliklinikka sijaitsee Meilahden kolmiosairaalan yhteispoliklinikalla 3. kerroksessa.
Poliklinikalla hoidetaan erilaisia verisairauksia. Suurimpina potilasryhminä
akuuttia leukemiaa, kroonisia leukemioita, myeloomaa ja myeloproliferatiivisia
sairauksia sairastavat. Poliklinikalla on myös ns. harvinaisten sairauksien vastaanotto, joka on tarkoitettu mm. talassemia- ja hemoglobinopatiapotilaiden lisäksi erilaisia perinnöllisiä veritauteja sairastaville. Lääkäreiden ja veritauteihin perehtyneiden sairaanhoitajien vastaanotot ovat hematologian poliklinikan tiloissa. Lääkehoidot, verituotteiden infuusiot ja toimenpiteet esim. luuydinnäytteiden otot tehdään poliklinikassa vieressä sijaitsevassa päiväsairaalassa.

Yleishematologian poliklinikan yhteystiedot

Hematologian poliklinikka
Käyntiosoite
Meilahden kolmiosairaala, 3. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki
HUS - Hematologian poliklinikka

Hematologian osasto 7A

Hematologian osaston 7A suurimman potilasryhmän muodostavat akuuttia leukemiaa sairastavat potilaat.. Osaston erityisosaamista leukemiahoitojen lisäksi ovat mm. aplastista anemiaa sairastavien potilaiden, myeloomaa- ja kroonista leukemiaa sairastavien potilaiden hoidot.
Osasto aloitti ensimmäisenä Suomessa ns. kotihoitopotilas- toiminnan, joka mahdollistaa leukemiapotilaiden kotona olon kotona matalasoluvaiheessa ja joustavan tulon suoraan osastolle infektio-oireiden alkaessa. Toiminnan avulla potilaiden sairaalahoitojaksot ovat merkittävästi lyhentyneet.

Hematologian osaston 7A yhteystiedot

Hematologian osasto 7A
Käyntiosoite
Meilahden kolmiosairaala, 7. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki
HUS -Osasto 7A hematologia

Kantasolujen siirtoyksikkö

Meilahden kantasolujen siirtoyksikkö toimii valtakunnallisena hoitoyksikkönä hoitaen potilaita alueellisen jaon mukaisesti kaikkialta Suomesta Varsinais – Suomea lukuun ottamatta. Meilahden kantasolujen siirtoyksikkö on Suomen vanhin aikuisten hoitoyksikkö. Ensimmäinen luuydinsiirto vieraalta luovuttajalta tehtiin vuonna 1981.
Meilahden kantasolujen siirtoyksikkö sai ensimmäisenä Suomessa kansainvälisen JACIE- aggreditaation vuonna 2006.

Kantasolujen siirtoyksikön yhteystiedot

Kantasolujen siirtoyksikkö
Käyntiosoite
Kolmiosairaalan yhteispoliklinikka
Meilahden kolmiosairaala, 3. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

HUS - Hematologian poliklinikka

Hematologian osasto 7B
Käyntiosoite
Meilahden kolmiosairaala 7.krs
Haartmanninkatu 4, rakennus 3, Helsinki
HUS - Osasto 7B hematologia

Fereesihoitohuone
Käyntiosoite
Meilahden kolmiosairaala, 4. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

Hyytymishäiriöyksikkö

HUS:n hyytymishäiriöyksikkö keskittyy tukos- ja verenvuoto-ongelmien kokonaisvaltaiseen arvioon yhdistämällä laboratoriotietoja vallitsevaan kliiniseen tilanteeseen. Tehtävinä ovat varhainen hyytymishäiriöiden tunnistaminen sekä diagnostiikan, hoidon ja seurannan kehittäminen. Yksikkö palvelee useita erikoisaloja. Ydintoimintoja ovat konsultaatiot ja potilasneuvonta.
Hyytymishäiriöyksikössä järjestetään seurantaa vaikeaa tukosalttiutta ja verenvuototauteja (esim. hemofilia ja von Willebrandin tauti) sairastaville potilaille. Laboratoriopalvelun ja kliinisen toiminnan lähentäminen mahdollistaa tutkimusten nykyistä paremman kohdentamisen, tulosten tulkinnan ja tutkimusvalikoiman kehittämisen.

Hyytymishäiriöyksikön yhteystiedot

Hyytymishäiriöyksikkö
Käyntiosoite
Meilahden kolmiosairaala, 3. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki
HUS - Hyytymishäiriöyksikkö

Peijaksen sairaala

Peijaksen sairaalan hematologian poliklinikalla hoidetaan pitkäaikaisia verisairauksia kuten kroonisia leukemioita, myeloproliferatiivisia sairauksia ja myeloomaa sekä matalasolusairauksia kuten trombosytopeniaa. Sisätautien vuodeosastolla S2 hoidetaan veritautipotilaiden akuutteja ongelmia kuten infektiosairauksia sekä esim. matalasoluvaiheen potilaita autologisen kantasolujen siirron jälkeen.

Peijaksen sairaalan Hematologian polikliniikan yhteystiedot

Peijaksen sairaala
Käyntiosoite
Hematologian poliklinikka
Peijaksen sairaala
Sairaalakatu 1, Vantaa
HUS - Hematologian ​poliklinikka, Peijaksen sairaala

HYKS Syöpäkeskus Hematologia; toimipisteet; sairaala; Kolmiosairaala; Peijaksen sairaala; peijas

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018