Hyytymishäiriöyksikön konsultaatiot ja lähetteet

​​ Ohjeita lähettävälle lääkärille

Hyytymishäiriöyksikkö keskittyy tukos- ja verenvuoto-ongelmien kokonaisvaltaiseen arvioon yhdistämällä laboratoriotietoja vallitsevaan kliiniseen tilanteeseen. Tehtävinä ovat varhainen hyytymishäiriöiden tunnistaminen sekä diagnostiikka, hoito ja seuranta. Yksikkö palvelee useita erikoisaloja. Ydintoimintoja ovat konsultaatiot ja potilasneuvonta.

Yleisimpiä konsultaatiokysymyksiä ja lähetteiden aiheita ovat:

 • tukosten ja verenvuotojen hoito sekä niiden laboratorioseuranta
 • vaikeat trombofiliat (esim. geenivirhe homotsygoottisena, kaksoisheterotsygoottisena, fysiologisten antikoagulanttien (AT3, PC, PS vaje), fosfolipidivasta-aineoireyhtymä
 • tukosten ilmaantuminen perinteisestä lääkityksestä huolimatta
 • tukosten ehkäisy
 • vaikeiden tukos- ja vuotohäiriöpotilaiden valmistelu toimenpiteisiin
 • perinnöllisiä verenvuototauteja sairastavat potilaat

Kiireellisyysluokat (I-III)

I Kiireellinen konsultaatio / päivystys- ja osastopotilaat (24/7)

puh. (09)-47173841 / toimenpidealat: p. 050 4271371

Paperikonsultaatio/lähete avohoidon kysymyksistä kun vastaus voi odottaa 1-3 viikkoa:

II​vastaus 1 – 2 vk, vastaanotto n. 1 kk ​
​III​vastaus 2 – 3 vk, vastaanotto yli 1-2 kk

​Postiosoite​Sähköiset lähetteet​
HUS/HYKS ja konsultaatiot: Meilahden Kolmiosairaala/Yhteispoliklinikat ​​Laitos: 50200
Hyytymishäiriöyksikkö
PL 372 Erikoisala: 10H
00029 HUS
FAX 09-47174504
​Lisätietoja: 050 4272505 / 050 4279230
​Toimipiste: Hematologian lähetteet

Konsultaatiota pyytävälle

 1. Kirjaa, että kysymyksessä on hyytymishäiriökonsultaatio​
 2. Konsultaatiokysymys: Mihin halutaan kannanotto?
 3. Esitiedot: Keskity oleelliseen kronologisesti (kts. alla)
 4. Lääkitys: annos, ajoitus, hoitovaste
 5. Oleelliset tutkimustulokset: laboratorio- ja kuvantamislöydökset

Keskeiset tukospotilaan taustatiedot

 • Tukos spontaanisti vai altistuksessa
 • Tukos tromboosiprofylaksin/antitromboottisen lääkityksen aikana (lääkkeen nimi, annos, komplianssi)
 • Kardiovaskulaariset riskitekijät, muut perussairaudet
 • Sukuanamneesi (tukokset ensimmäisen asteen sukulaisilla)
 • Statuksen oleelliset tiedot (paino ja pituus, posttromboottinen oireyhtymä, suonikohjut, ym.)
 • Käytetty ak-hoito ja/tai trombosyyttiestäjät; annos, kesto, mahdolliset vuoto- ym. ongelmat
 • Muu lääkitys, luontaistuotteet, alkoholi, tupakointi
 • Keskeiset laboratoriotulokset: esim. verenkuva, maksa- ja munuaisfunktio, lipidit, HbA1c
 • Aikaisemmat tukostaipumusselvittelyt, esim. P-Trombot (4025; indikaatiot ja ohjeet, kts. ohjekirja (HUSLAB)

Antitromboottisen lääkityksen tauottaminen toimenpiteissä

Selvitä ensin oman tai soveltuvan yksikön suositus antitromboottisen hoidon tauotuksesta, esimerkiksi:​

Antitromboottinen hoito (Hematology.fi)

Soita tarvittaessa p.050 4271371

Keskeiset vuotopotilaan taustatiedot

 • Vuotoanamneesi ja sukuanamneesi
 • Oireiden alku; koko iän/nuoruudessa/vanhempana
   • spontaanisti / toimenpiteisiin liittyen
   • leikkausvuoto, nenäverenvuodot, hampaiden poisto, mustelmat, kuukautiset, anemiataipumus
 • Perussairaudet - erityisesti hyytymiseen vaikuttavat (anemia, trombosytopenia, verenpaine, munuaisten tai maksan vajaatoiminta)
 • Lääkitys (myös särkylääkkeet, omega-3-valmisteet, melatoniini, muut luontaistuotteet)
 • Statuksen oleelliset tiedot: paino ja pituus, mustelmat, verenpurkaumat
 • Keskeiset laboratoriotulokset; Verenkuva, maksa- ja munuaisfunktio, APTT, TT%/INR
 • Aiemmat vuototaipumusselvittelyt, esim. P-Vuotot (3355; indikaatiot ja ohjeet kts. ohjekirja (HUSLAB))

Verenvuototautia sairastavan potilaan leikkaus
tai invasiivinen toimenpide

(p. 09-47173841)

 • Mikä on dg – milloin diagnosoitu - sukuanamneesi?
 • Vuotoanamneesi, vuotoja aiemmissa toimenpiteissä?
 • Onko diagnoosi- tai hoitokortti ja sen tiedot (esim. VW-tyyppi, VWF %).
 • Onko saanut verenvuodon takia hyytymiskorvaushoitoa, traneksaamihappoa, verituotteita? Vaste?
 • Tulevan toimenpiteen ajankohta, laatu (vuoto-/tukosriski), pre-op lab tulokset
 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018