Suolistosyöpäleikkauksen jälkeinen liitännäissolusalpaajahoito

Suolistosyövän liitännäissolusalpaajahoidon tavoitteena on pienentää riskiä syövän uusiutumiselle.

Leikkauksen jälkeen arvioidaan jokaisen potilaan yksilöllinen tarve liitännäishoidolle eli leikkauksen jälkeiselle solunsalpaajahoidolle. Liitännäishoidon tavoitteena on pienentää riskiä syövän uusiutumiselle. Hoito perustuu 5-fluorourasiiliin, mutta osa potilaista saa riskitekijöistä riippuen lisäksi oksaliplatiinia. Suonen sisäisesti annosteltava 5-fluorourasiili korvataan usein suun kautta otettavalla kapesitabiinilla, joka elimistössä muuttuu vaikuttavaksi 5-fluorourasiiliksi. Yhdistelmähoitoon liittyy enemmän haittavaikutuksia, ja myös potilaan ikä sekä perussairaudet vaikuttavat liitännäishoidon valintaan. Liitännäishoidon kesto on noin 6 kuukautta.

liitännäishoito; suolistosyöpä; S-fluorourasiili; liitännäissolusalpaajahoito

Kyllä

Päivitetty  15.7.2022