Pehmytkudossarkoomat

Pehmytkudossarkoomia voidaan todeta kaiken ikäisillä. Ne kuitenkin yleistyvät varsinkin 50-60 ikävuoden jälkeen. Erilaisia alatyyppejä tunnetaan noin 150. Näin harvinaisten syöpien leikkaus ja hoidon suunnittelu on keskitetty yliopistosairaaloihin, jotta kokemusta hoitavassa yksikössä kertyy riittävästi.

GIST-kasvain (gastro-intestinaalinen stroomatuumori) on maha-suolikanavan tukikudoksen kasvain, joka on sarkooma, mutta hoidetaan eri lailla kuin muut sarkoomat. Suomessa todetaan GIST-kasvaimia noin 50 vuosittain. Keski-ikä on 63 vuotta taudin toteamishetkellä, mutta joskus tautia todetaan myös alle 20-vuotiailla. Tavallisimmin kasvain sijaitsee mahalaukussa, mutta se voi olla missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella. Noin joka viides löydetään levinneenä, jolloin tavallisin etäpesäkkeiden paikka on maksa.

pic Pehmytkudossarkooman riskitekijät

Suurimmalla osalle pehmytkudossarkoomista ei tunneta riskitekijöitä.

pic Pehmytkudossarkooman oireet

Pehmytkudossarkooman oireet voivat olla monenlaisia.

pic Pehmyskudossarkooman toteaminen

Tutkimukset lähtevät usein liikkeelle ultraäänellä pehmytkudossarkoomassa.

pic Pehmyskudossarkooman hoito

Pehmytkudossarkooman pääasiallinen hoito on leikkaus.

pic Pehmytkudossarkooman seuranta ja ennuste

Sarkooman seuranta tapahtuu joko kirurgisen tai syöpätautien hoidon yksikössä riippuen siitä onko solunsalpaajaa annettu.