Sarkoomat

​Sarkoomat ovat syöpiä, jotka ovat peräisin elimistön tukikudoksista. Ne jaetaan luusarkoomiin eli luukudoksen kasvaimiin sekä pehmytkudossarkoomiin, jotka ovat peräisin esimerkiksi lihaksista, verisuonista, hermoista tai rasvakudoksista.

Sarkoomat ovat harvinaisia, sillä pehmytkudossarkoomat muodostavat alle yhden prosentin kaikista syöpädiagnooseista vuodessa, tarkoittaen keskimäärin noin 220 uutta potilasta vuodessa. Osteosarkooma on vieläkin harvinaisempi, noin 50 uutta potilasta vuosittain.

Sarkoomapotilaille on oma suljettu Facebook-ryhmänsä. Ryhmään hakeudutaan liity-toiminnolla, jonka jälkeen sivun ylläpitäjä hyväksyy ryhmään. Tämän jälkeen voi kirjoittaa ja lukea ryhmän sivuilla.

pic Pehmytkudossarkoomat

Pehmytkudossarkoomia voidaan todeta kaiken ikäisillä.

pic Luusarkoomat

Osteosarkoomia on useita alatyyppejä.