Leikkauksen jälkeinen solunsalpaajahoito

Sappiteiden syövän leikkauksen jälkeen uusimisriskiä voidaan pienentää niin sanotuilla liitännäishoidolla.

Liitännäishoidon tarkoituksena on tuhota elimistöön mahdollisesti jääneitä syöpäsoluja. Hoito toteutetaan tablettimuotoisilla tai suonensisäisillä solunsalpaajilla. Liitännäishoidon kesto on yleensä kuusi kuukautta. Hoidon tarve ja toteutus arvioidaan aina yksilöllisesti huomioiden hoidon mahdolliset hyödyt ja haitat.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  21.2.2019