Rintasyövän hoito leikkauksen jälkeen

​​ ​

Rintasyöpäleikkauksen jälkeisessä moniammatillisessa hoitokokouksessa jokaisen potilaan jatkohoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hoitosuunnitelmat perustuvat sairaaloiden omiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin perustuviin suosituksiin. Tämän suunnitelman perusteella potilaalle varataan rintasyöpäleikkauksen jälkeinen ensimmäinen syöpälääkärin vastaanotto joko lääkehoidon tai sädehoidon suunnitteluun.

Lääkärin vastaanottoaika on yleensä noin 3–4 viikon kuluttua leikkauksesta, ja hoito voi alkaa noin kuukauden kuluttua leikkauksesta, kun haavat ovat parantuneet.

Vastaanotolla lääkäri käy potilaan kanssa yhdessä läpi hoitosuunnitelman, hoidon perusteet ja hoidon mahdollisia haittavaikutuksia. Vastaanoton hoitaja käy läpi hoidon käytännön toteutukseen ja haittojen hoitoon liittyviä asioita. Ennen vastaanottoa otetaan usein laboratoriokokeita ja joissakin tapauksissa kuvantamistutkimuksia, esimerkiksi vartalon tietokonekuvaus.

pic Rintasyövän solunsalpaajahoito leikkauksen jälkeen

Solunsalpaajat estävät syöpäsolujen kasvua tai jakautumista. Rintasyövän solunsalpaajahoidot toteutetaan polikliinisesti.

pic Rinnan sädehoito

Leikkauksen jälkeen annetulla sädehoidolla pyritään tuhoamaan elimistöön mahdollisesti jääneet syöpäsolut ionisoivan säteilyn avulla. Rintasyöpäleikkauksen jälkeen sädehoitoa annetaan 15–30 kertaa.

pic Rintasyövän hormonaalinen hoito

Rintasyövistä noin kolme neljäsosaa on hormonireseptoripositiivisia. Hormonireseptoripositiivisen rintasyövän leikkauksen jälkeisenä hoitona hormonaalista hoitoa.