Lymfooma eli imukudossyöpä

Lymfooma eli imukudossyöpä on seitsemänneksi tavallisin syöpä Suomessa. Joka vuosi Suomessa todetaan noin 1 300 uutta lymfoomaa. Lymfoomaa todetaan kaikenikäisillä; alle 30-vuotiailla se on kaikkein yleisin syöpätauti.

pic Miten lymfooma syntyy?

Lymfooma syntyy, kun tietynlaiset veren valkosolut eli lymfosyytit alkavat jakaantua epänormaalilla tavalla ja lisääntyvät kontrolloimattomasti.

pic Mitkä ovat eri lymfoomatyypit?

Lymfoomia on kymmeniä eri tyyppejä, ja ne jaetaan eli luokitellaan alaryhmiin. Eri lymfoomatyypit käyttäytyvät eri tavoin ja vaativat erilaisia hoitoja.

pic Mitä oireita lymfooma aiheuttaa?

Tavallisin lymfooman oire on kivuton patti eli suurentunut imusolmuke. Lymfooma voi aiheuttaa myös yleisoireita.

pic Mitä tutkimuksia tehdään, jos epäillään lymfoomaa?

Diagnoosin määritys tapahtuu koepalan oton eli biopsian avulla. Koepalaksi voidaan ottaa joko kokonainen imusolmuke tai pienempi neulanäyte.

pic Näin lymfooman hoito suunnittellaan

Lymfooman hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuu eri erikoisalojen asiantuntijoita.

pic Lymfoomien hoito

Lymfoomia hoidetaan solusalpaajilla, biologisilla lääkkeillä ja sädehoidolla.

pic Hoitojen jälkeinen seuranta

Lymfoomahoitojen päättyessä siirrytään seurantaan. Seurannan tarkoituksena on tukea toipumista ja paluuta normaaliarkeen.

pic Lymfoomapotilaan opas

Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää kattavaa ja ajanmukaista potilasopasvalikoimaa. Oppaiden tarkoituksena on tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tiedon hankinnassa syöpäsairauteen liittyen.