Miten kivessyöpä luokitellaan?

Kivessyövät luokitellaan seminoomiin ja ei-seminoomiin. Ei-seminoomiin kuuluu joukko erilaisia itusolutuumoreita ja ne ovat usein sekatuumoreita, joissa on erilaisia solukomponentteja.

​Kiveskasvaimista yli 90% on itusolukasvaimia. Itusolukasvaimet ovat sikiöaikaisen ituradan soluista peräisin olevia, yleensä sukupuolirauhasten kasvaimia. Kiveksen itusolukasvaimet jaetaan kahteen ryhmään riippuen siitä, syntyvätkö ne in situ – kasvaimen (itusolukasvaimen esiaste) pohjalta vai eivät . Esiastesolun pohjalta syntyvät itusolukasvaimet jaetaan seminoomiin tai ei-seminoomiin. Kiveskasvaimista noin 50 % on seminoomia. Ei-seminoomiin kuuluu kirjavampi joukko itusolukasvaimia (embryonaalinen karsinooma, ruskuaispussikasvaimet, teratoomat, koriokarsinooma eli istukkasyöpä sekä spermatosyyttiset kasvaimet). Embryonaalinen karsinooma on ei-seminoomista tavallisin. Teratoomat ovat vähemmän pahanlaatuisia kuin muut kivessyövät. Koriokarsinooma (istukkasyöpä) on kivessyövistä harvinaisin ja aggressiivisin. Noin 70 %:ssa ei-seminoomista kasvain koostuu useammasta eri komponentista ja noin 30 %:ssa on mukana myös seminoomaa. Jos kasvaimessa on sekä seminoomaa että ei-seminoomaa, sitä pidetään ei-seminoomana.

Patologin lausunto (PAD)

Patologin lausunnossa mainitaan kasvaimen histologisen tyypin (seminooma, embryonaalinen karsinooma jne.) lisäksi kasvaimen sijainti ja koko, ulottuuko kasvain kiveksen lähirakenteisiin (rete testis, tunica albuginea, tunica vaginalis, lisäkives, kivespussi, siemennuora), kasvaako syöpäsolut veri- tai imuteihein, tai onko näytteessä esiastemuutoksia. Sekatuumoreiden kaikki komponentit kuvataan lausunnossa.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  21.8.2018