Keuhkosyövän hoitomuodot ja ennuste

Hoidon mahdollisuudet määräytyvät keuhkosyövän alatyypin, taudin levinneisyyden, potilaan yleiskunnon ja perussairauksien sekä osalla kasvaimen molekyylibiologisten mutaatioiden perusteella.

Keuhkosyövät jaotellaan kahteen pääryhmään: ei-pienisoluisiin keuhkosyöpiin ja pienisoluiseen keuhkosyöpään. Ei-pienisoluisten keuhkosyöpien alaryhmiä on edelleen useita. Pienessä osassa keuhkosyöpiä on tunnistettuja molekyylibiologisia mutaatioita, jotka vaikuttavat hoidon valintaan.

Hoidon mahdollisuudet määräytyvät keuhkosyövän alatyypin, taudin levinneisyyden, potilaan yleiskunnon ja perussairauksien sekä osalla kasvaimen molekyylibiologisten mutaatioiden perusteella.

Ei-pienisoluisten keuhkosyöpien ensisijainen hoito on leikkaus, mikä on mahdollista korkeintaan noin 20–25 prosentissa tapauksia. Lisäksi potilaan yleiskunnon ja keuhkojen toimintakyvyn on kestettävä leikkaushoito. Mikäli leikkaushoito ei ole mahdollinen, arvioidaan sädehoidon, lääkehoitojen tai näiden molempien mahdollisuutta. Paikallisesti edenneisiin tai levinneisiin tautimuotoihin ei tunneta parantavia hoitoja, mutta osalla potilaista lääkehoidot hidastavat taudin etenemistä ja pidentävät elossaoloaikaa. Hoidon vastetta arvioidaan potilaan voinnin ja kuvantamistutkimusten avulla.

Nykyiset hoidot eivät kuitenkaan hyödytä kaikkia potilaita, sillä kaikki keuhkosyövät ja niiden alatyypit eivät ole herkkiä tunnetuille lääke- ja sädehoidoille tai potilaan yleiskunto ja perussairaudet jo diagnoosivaiheessa aiheuttavat merkittäviä rajoitteita hoitomahdollisuuksiin. Lisäksi taudin etenemisen myötä kasvaimen hoitovaste voi heiketä. Joillekin potilaille raskaat hoitoyritykset voivat olla myös haitallisia, ja niistä on pidättäydyttävä. Oireenmukaista hoitoa annetaan kaikille.

Pienisoluisen keuhkosyövän hoito perustuu solunsalpaajahoitoon. Sädehoito liitetään solunsalpaajahoitoon niissä tapauksissa, kun pienisoluisen keuhkosyövän tautimuutokset ovat paikallisesti rajoittuneita.

Keuhkosyöpäpotilaista on elossa 5 vuotta 10–15 prosenttia, kun arvioidaan kaikki levinneisyysasteet ja eri keuhkosyöpien alatyypit yhdessä. Luonnollisesti suurimmalla osalla leikatuista ennuste on tätä selvästi parempi ja vastaavasti levinneiden tautimuotojen ennuste tätä huonompi.


Edellinen sivuOsion alkuun