Keuhkosyöpä

Keuhkosyövät ovat ryhmä erilaisia keuhkoperäisiä syöpäsairauksia, joiden ennuste ja hoito vaihtelevat. Keuhkosyövän ennustetta määrittää paitsi taudin levinnäisyysaste myös monet syöpäbiologiset tekijät, kuten kasvaimen ilmentämät geenimutaatiot, mutta sairausryhmän sisällä on myös parempiennusteisia syöpätyyppejä, joissa uusilla lääkehoidoilla on saatu huomattavia edistysaskeleita sekä taudin oireisuuden että sen etenemisen suhteen.

Suomessa todettiin vuonna 2015 noin 2 600 uutta keuhkosyöpätapausta. Keuhkosyöpä on miesten toiseksi yleisin ja naisten neljänneksi yleisin syöpämuoto. Tupakointi on keuhkosyöpien keskeisin riskitekijä, ja 85–90 prosenttia keuhkosyöpätapauksista on tupakoinnin aiheuttamia. Työ- ja elinympäristössä muun muassa asbesti, arseeni, kromi ja radonsäteily lisäävät keuhkosyöpävaaraa etenkin yhdessä tupakoinnin kanssa. Geneettinen alttius on myös yhteydessä sairastumisriskiin, mutta tarkkoja mekanismeja ei tunneta.

Keuhkosyöpä ei kuitenkaan ole erityisen poikkeuksellista myös täysin tupakoimattomilla tai vain vähän tupakoineilla. Näissä tapauksissa sitä pidetään syöpäbiologialtaan ja taustaltaan erilaisena keuhkosyöpänä.

pic Keuhkosyövän oireet

Keuhkosyöpä kehittyy hitaasti vuosien kuluessa, ennen kuin tauti on todettavissa. Keuhkosyövän oireet ovat monimuotoisia, ja samanlaisia ilmenee muissakin sairauksissa.

pic Keuhkosyövän toteaminen

Keuhkosyöpäepäily herää mahdollisten oireiden ja keuhkon röntgenkuvauksen perusteella.

pic Keuhkosyövän hoitomuodot ja ennuste

Keuhkosyövän hoito ja ennuste riippuu monesta tekijästä, kuten keuhkosyövän tyypistä ja potilaan yleiskunnosta.

pic Keuhkosyövän seuranta

Keuhkosyöpäpotilaan seuranta suunnitellaan yksilöllisesti potilaan kokonaistilanne huomioiden.

pic Keuhkosyöpäpotilaan opas (Suomen Syöpäpotilaat ry)

Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää kattavaa ja ajanmukaista potilasopasvalikoimaa. Oppaiden tarkoituksena on tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tiedon hankinnassa syöpäsairauteen liittyen.