För professionella

Husen i Hälsobyn erbjuder även vårdpersonal stöd och olika redskap för bland annat kundhandledning. Du kan till exempel be kunden läsa mer om en sjukdom eller ett symtom eller att ta del av praktiska anvisningar efter att kunden lämnat mottagningen. I tjänsten HälsobynPRO hittar du alla tjänster och innehåll som är riktade till vårdpersonalen.

    Beställ Hälsobyns nyhetsbrev för professionella

    Vill du använda innehållen i Hälsobyn mer i ditt arbete? Saknar du verktyg för att utveckla yrkeskunskaperna eller material för patienthandledning? Beställ Hälsobyns nyhetsbrev så får du per e-post ett sammandrag av Hälsobyns nya innehåll som är avsedda för vårdpersonal inom social- och hälsovården.