Tarmcancer: riskfaktorer och förebyggande

Både miljöfaktorer och ärftlighet anses ha en inverkan på uppkomsten av tarmcancer.

​En betydande andel av tarmcancerfallen skulle kunna förebyggas genom att ändra kostvanor, motionera och undvika övervikt.

Följande anses öka risken för att bli sjuk:

  • ålder (risken ökar efter 50 års ålder)
  • en fiberfattig kost med mycket rött kött, animaliska fetter och processade köttprodukter
  • rökning och riklig alkoholkonsumtion
  • övervikt
  • brist på motion
  • en långvarig inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom
  • genetiska arvsanlag för tarmcancer.
miljöfaktorer; tarmcancer; ärftlighet

Kyllä

Uppdaterad  7.12.2022