Uppföljning efter behandling av lymfom

När lymfombehandlingarna har avslutats övergår man till uppföljning. Syftet med uppföljningen är att stödja återhämtningen och återgången till en normal vardag.

När din lymfombehandling har avslutats kommer du att följas upp. Syftet med uppföljningen är att stödja din återhämtning och återgång till en normal vardag. Genom uppföljningen strävar man också efter att upptäcka eventuella sena biverkningar och återfall i lymfom i tid. Du kan också ställa frågor och diskutera saker som du undrar över. Vid behov får du stöd för att orka både fysiskt och mentalt.

Uppföljningsschemat planeras individuellt beroende på vilken typ av lymfom du har och vilka behandlingar du har fått. Under uppföljningen kommer du att gå på regelbundna kontroller hos din läkare, till en början var 3–6:e månad. Läkaren kan också hålla kontakt med dig per telefon. Genom blodprov och bilddiagnostiska undersökningar följer man upp om resultaten av behandlingarna förblir stabila. Det är mycket viktigt att du kontaktar din vårdgivare om du märker några förändringar i ditt tillstånd eller får nya symtom under uppföljningen. Vid behov kan man tidigarelägga kontrollen och utreda orsakerna till symtomen.

uppföljning; lymfom

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022