Symtom vid lymfom

Lymfom kan ge många olika symtom beroende på vilken typ av lymfom det är och var i kroppen det finns.

Det vanligaste symtomet på lymfom är en smärtfri knöl, dvs. en förstorad lymfkörtel i halsen, armhålan eller ljumsken. Alla lymfom orsakar dock inte tydliga knölar, utan man kan ha förstorade lymfkörtlar i områden på kroppen där man inte kan känna dem. Då kan symtomen vara hosta om de förstorade lymfkörtlarna sitter i bröstet, eller magsymtom om de sitter i magen.

Lymfom kan också ge allmänna symtom som feber, trötthet, oförklarlig viktnedgång, svettning eller klåda. Feber förekommer vanligtvis i form av en lindrig periodvis temperaturhöjning (kroppstemperatur över 37,5 °C). Febern åtföljs inte av influensasymtom, som förkylning eller hosta. Tröttheten i samband med lymfom skiljer sig från normal trötthet. Du kan känna dig väldigt trött utan någon tydlig anledning eller bli väldigt trött efter en liten ansträngning. Oförklarlig viktminskning innebär att du går ner i vikt mycket snabbt utan att banta. Du äter och tränar som vanligt, men går ändå ner i vikt. Lymfom kan orsaka svåra nattliga svettningar, vilket kan göra att nattlinnet, lakanen och kudden blir blöta. Du kan behöva byta nattlinne och lakan flera gånger under natten. Svettningarna förekommer vanligtvis på natten, men kan också förekomma under dagen. Klåda kan åtföljas av utslag eller vara ett enskilt symptom. Huden kan klia bara på benen och armarna eller över hela kroppen. Klådan är värst vid varmt väder och på nätterna och kan störa det normala livet väldigt mycket. Ungefär en fjärdedel av alla som har lymfom får dessa allmänna symtom. Ofta tyder de allmänna symtomen på ett snabbväxande lymfom som eventuellt spridit sig.

Vad ska jag göra om jag har dessa symtom?

Även om du har ett eller flera av ovanstående symtom behöver det inte nödvändigtvis betyda att du har lymfom. Symtomen kan bero på många andra saker. Om du tror att du kan ha lymfom eller om du är orolig för din hälsa ska du kontakta din hälsocentral eller läkare.

symtom på lymfom; smärtfri knöl

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022