Planering av behandling vid lymfom

Behandlingen av lymfom planeras individuellt. Specialister från olika discipliner deltar i planeringen av behandlingen.

Lymfompatientens behandlingsförlopp från symtom till uppföljning

Klicka på bilden för att förstora den.

Hur beslutar vårdteamet om min behandling?

Din behandling planeras individuellt. Specialister från olika discipliner, som en patolog, radiolog, onkolog, hematolog och fysiker, deltar i planeringen av behandlingen. Tillsammans utgör de ett multidisciplinärt vårdteam. Hematologen eller onkologen ansvarar för själva behandlingen. Läkemedelsbehandlingen utförs av sjukskötare och röntgenskötare inom strålbehandling.

Ditt vårdteam planerar din behandling så att man uppnår bästa möjliga terapirespons med minsta möjliga direkta och långsiktiga negativa effekter på hälsan.

Lokala, nationella och internationella behandlingsrekommendationer används vid planeringen av lymfombehandling. Lymfomgruppen Suomen Lymfoomaryhmä har till exempel utarbetat nationella rekommendationer för behandling av de vanligaste lymfomtyperna. Vid planeringen av din behandling tar man också hänsyn till flera faktorer relaterade till lymfom och ditt hälsotillstånd.

Lymfomrelaterade faktorer är:

 • undertypen av lymfom
 • sjukdomens spridning
 • storleken på lymfomknölarna
 • var lymfomet finns i kroppen
 • dina symtom

Individuella faktorer är:

 • din ålder och dina framtidsplaner, om du till exempel vill bilda familj
 • ditt hälsotillstånd
 • dina eventuella andra sjukdomar
 • dina mediciner

Vad bör jag veta om min behandling?

Din läkare diskuterar behandlingen med dig innan man inleder den. Du ska få följande information:

 • Vad målet är med behandlingen: är den avsedd att bota, hålla sjukdomen i schack eller lindra symtomen?
 • Vilka mediciner du kommer du att få.
 • Hur ofta man ger behandlingen och hur länge den pågår.
 • Hur man ger behandlingen (till exempel intravenöst dropp, i tablettform eller i form av strålning).
 • Vilka undersökningar du kommer att få göra under behandlingen (till exempel blodprov och bilddiagnostiska undersökningar).
 • Hur ofta du måste besöka sjukhuset och om du behöver stanna över natten.
 • Vilka som är de omedelbara och sena biverkningarna av behandlingen.
 • Vem du ska kontakta om det uppstår problem under behandlingen.

Det kan vara svårt att förstå och komma ihåg allt du får höra. Fråga alltid om du inte förstår och be om skriftlig information. Du kan föra anteckningar under planeringsbesöket om det hjälper dig att minnas och förstå vad som sagts. Du kan också ta med dig en släkting eller vän som kan anteckna åt dig.

Om du har några frågor efter planeringsbesöket kan du kontakta vårdpersonalen. Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd och kommer då att kontaktas så snart som möjligt. Be om telefonnumret till din sjukskötare om du inte har fått det. Det är bra att även senare göra en lista över saker som du undrar över och fråga om dem vid nästa läkarbesök eller behandling.

behandling av lymfom; lymfom

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022