Strålbehandling

Förutom läkemedelsbehandling kan man också använda strålbehandling för att behandla ditt lymfom, eftersom lymfomcellerna är känsliga för skador som orsakas av strålbehandling.

​Strålbehandling spelar den viktigaste rollen vid behandlingen av lokalt Hodgkins lymfom, men används också för att behandla långsamt och snabbväxande lymfom. Strålbehandling kan ges ensamt eller som en del av en botande behandling, eller så kan den ges för att lindra symtom som orsakas av lymfom, till exempel smärta (= symtomlindring).

Haitarin otsikkotaso2
Video: Strålbehandling
Strålbehandlingens varaktighet

Beroende på sjukdomen och hur utbredd den är kan strålbehandlingen pågå från några dagar till upp till fyra veckor. Behandlingen utförs på vardagar (måndag till fredag, inte på helgdagar) och en behandling tar vanligtvis 15–20 minuter. Under strålbehandlingen ligger patienten vanligtvis på rygg på behandlingsbordet medan strålbehandlingsmaskinen rör sig runt patienten.

Planering av strålbehandling

Innan du börjar strålbehandlingen får du träffa en läkare, och en datorbaserad planeringsdatortomografi (DT-simulering) kommer att utföras för att hjälpa till att planera din strålbehandling. Då sätter man små tatueringsmärken på din hud som används som riktmärke vid strålbehandlingen. Vid behov kommer man också att tillverka en mask eller annan fixeringsanordning efter dina mått för att se till att du rör dig så lite som möjligt i behandlingsområdet. Strålbehandlingen börjar vanligtvis 1–2 veckor efter planeringsdatortomografin. Efter strålbehandlingen måste du fortfarande träffa en läkare. Efter behandlingen går man över till uppföljning.

Biverkningar av strålbehandling

Strålbehandling är vanligtvis en väl tolererad behandling, där biverkningarna beror på vilket område som ska bestrålas och vilken behandlingsdos som ges. Till skillnad från läkemedelsbehandling påverkar strålbehandlingen inte alla celler i kroppen, utan dess inverkan, både effekt och biverkningar, är lokala. De vanligaste biverkningarna är torr och röd hud, bristningar i slemhinnor med diarré och lokala smärtor som följd. Berätta om dina symtom för vårdpersonalen, det finns hjälp att få för att behandla dem.

Långsiktiga biverkningar av strålbehandling är bland annat eventuell hypotyreos (strålbehandling av halsen), biverkningar i lungor och hjärta (till exempel ökad risk för kranskärlssjukdom) och hos kvinnor ökad risk för bröstcancer efter strålbehandling av bröstkorgen. Under uppföljningen fäster man uppmärksamhet vid eventuella långtidsbiverkningar, och kvinnor som till exempel har fått strålbehandling av bröstkorgen i unga år hänvisas till regelbunden bröstscreening. Genom moderna metoder för planering och genomförande av strålbehandling försöker man minska riskerna för akuta och långsiktiga biverkningar av strålbehandling.

strålbehandling; lymfom

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022