Cytostatika vid behandling av lymfom

Cellgifter, eller cytostatika, är läkemedel som slår mot snabbt delande celler i både normala vävnader och cancertumörer och gör att de förnyas långsammare.

Cellgifter, eller cytostatika, är läkemedel som slår mot snabbt delande celler i både normala vävnader och cancertumörer och gör att de förnyas långsammare.

Eftersom cellgifter ofta bara påverkar ett visst skede av celldelningen använder man ofta en kombination av olika läkemedel som påverkar olika skeden. Exempel på sådana kombinationer vid behandling av lymfom är ABVD och CHOP. Ibland ger man cellgifter i kombination med ett biologiskt läkemedel, till exempel en antikropp (biologiska läkemedelsbehandlingar).

Haitarin otsikkotaso2
Val av behandling

Man väljer ut rätt behandling för dig baserat på typen av lymfom och dess spridning. Dina andra sjukdomar och din ålder kan också påverka valet av behandling. De flesta cytostatikabehandlingarna för lymfom kan ges polikliniskt, vilket innebär att du inte behöver stanna på sjukhuset över natten. Läkemedlen ges oftast via intravenöst dropp. Då sätter sjukskötaren in en kanyl vanligtvis på baksidan av handen eller i underarmen. En del cellgifter kan orsaka allvarliga vävnadsskador om de hamnar utanför venen, så det är viktigt att du följer sjukskötarens instruktioner under behandlingen och omedelbart meddelar om du känner sveda eller smärta vid droppstället. Behandlingarna tar några timmar och du kan leva ett så normalt liv som du orkar mellan dem. Efter behandlingen får du instruktioner om stödläkemedel som du tar via munnen och som din läkare har skrivit ut recept på. Din behandling kan också innefatta cellgifter som tas via munnen. Tveka inte att kontakta vårdpersonalen om du har frågor om läkemedelsbehandlingen.

Biverkningar av cytostatika

Biverkningarna av cytostatikabehandling är mycket individuella. De vanligaste biverkningarna är illamående, håravfall, trötthet och negativa effekter på blodvärden och matsmältningskanalen.

Numera kan man lindra illamående, en välkänd och svår biverkning, med effektiva läkemedel. Däremot kan du få dålig aptit på grund av illamående, ändrat smaksinne och oregelbunden tarmfunktion. Det är viktigt att du äter något; ofta är små, täta måltider bättre än färre stora måltider.

Håravfall är en synlig, men ofarlig biverkning. Om du vill kan du få en betalningsförbindelse för en peruk. Håret växer tillbaka efter behandlingen.

Under behandlingen kan din benmärg fungera långsammare, vilket gör att ditt hemoglobin sjunker och antalet blodplättar som hjälper blodet att koagulera minskar. Vid de tuffaste cytostatikabehandlingarna kan du behöva blodtransfusioner. Antalet friska vita blodkroppar, eller försvarsceller, minskar också. Därför kan du riskera att utveckla allvarliga bakteriella infektioner. Orsaken till infektionen går ofta att hitta i din egen normala bakteriestam, så risken att få en infektion försvinner inte för att du isolerar dig hemma. För ditt övriga välbefinnande är det viktigt att du träffar friska vänner och går ut så mycket som du orkar. Om du får mer än 38 °C feber ska du uppsöka sjukhusets akutmottagning för att se om du har en infektion i den så kallade lågcellsfasen.

Vårdpersonalen hjälper dig att klara av behandlingen med så lindriga biverkningar som möjligt. Det är viktigt att du berättar om alla dina symptom så att du kan få rätt behandling i tid.

Högdosbehandling med cytostatika

För vissa undertyper av lymfom kan man rekommendera en högdosbehandling med cytostatika, så kallad intensivbehandling, antingen i ett tidigt skede av sjukdomen eller efter att den har återkommit. Man kan välja en sådan behandling om ditt lymfom först har svarat bra på standarddoser av cytostatikabehandling.

Högdosbehandlingen är så tuff mot benmärgen att den normala produktionen av blodkroppar inte längre kan återupptas efter den. Därför skördar man en del av stamcellerna från benmärgen före behandlingen och återför dem efter cytostatikabehandlingen. Cellerna skördas vanligtvis från blodcirkulationen efter en så kallad mobiliseringsbehandling.

Det tar flera dagar för de återförda stamcellerna att börja bilda blodkroppar, och under den tiden behöver du blodtransfusioner, antibiotika och andra stödbehandlingar. Högdosbehandlingen medför en risk för allvarliga komplikationer, så därför väljer man noga ut patienterna för denna behandling.

cytostatikabehandling; lymfom

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022