Aktiv uppföljning av långsamt växande lymfom

Vissa lymfom växer långsamt, ger inga symtom och utgör inget hot mot hälsan när diagnosen ställs. Dessa lymfom kallas långsamt växande.

Om du får diagnosen asymtomatiskt långsamt växande lymfom kan man rekommendera aktiv uppföljning.

Genom aktiv uppföljning försöker man undvika onödig behandling som kan orsaka biverkningar i situationer där den bedöms göra mer skada än nytta. På så sätt kan man också spara behandlingsalternativen till situationer där man måste inleda en behandling för att sjukdomen orsakar symtom eller hotar hälsan. Om man inleder behandlingen när man ställer diagnosen eller först när sjukdomen utvecklas under den aktiva uppföljningen gör ingen skillnad för långtidsprognosen.

Målet med aktiv uppföljning är att inleda behandlingen i rätt tid. Aktiv uppföljning betyder inte att det inte finns någon behandling för ditt lymfom eller att din sjukdom har utvecklats så långt att den inte kan behandlas. Aktiv uppföljning rekommenderas inte heller av ekonomiska skäl.

Under den aktiva uppföljningen följer man regelbundet upp ditt tillstånd för att se om du får nya symtom eller om det sker förändringar i ditt allmäntillstånd. Uppföljningen innefattar kontakt med en läkare, antingen per telefon eller på mottagningen, uppföljning av blodvärden och även bilddiagnostiska undersökningar. Det kan hända att man inte behöver inleda någon behandling på flera år. Om ditt tillstånd försämras under uppföljningen ska du dock kontakta sjukskötaren vid polikliniken för en tidig bedömning.

långsamt växande lymfom; aktiv uppföljning

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022