Behandling av lymfom

Lymfom behandlas med cellgift, biologiska läkemedel och strålbehandling.