Lungcancer

Lungcancer är en grupp med olika cancersjukdomar i lungorna med varierande prognos och behandling.