Riskfaktorer och levercellscancer

Levercellscancer orsakas vanligtvis av skrumplever eller en annan leversjukdom.

I Finland och andra västländer är alkoholkonsumtion den vanligaste orsaken till skrumplever. Orsaken kan dock också vara en underliggande alkoholoberoende fettlever, som kan vara kopplad til​l exempelvis övervikt eller diabetes.

Den vanligaste orsaken globalt sett är en virusorsakad leverinflammation, vanligtvis hepatit B eller C. Dessa infektioner är vanliga i många asiatiska och afrikanska länder, så levercancer är också en vanlig cancerform globalt sett.

 

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022