Riskfaktorer för gallvägscancer

Den vanligaste riskfaktorn för gallvägscancer är gallstenssjukdom och cirka 90 procent av gallblåsecancerfallen utvecklas i en gallblåsa med gallstenar.

​Kronisk gallvägsinflammation (PSC) som orsakar förträngningar i gallvägarna är en relativt sällsynt sjukdom i gallvägarna och är förknippad med en tydligt ökad risk för gallvägscancer. Ulcerös kolit (colitis ulcerosa) ökar också i viss mån risken för gallvägscancer. I de flesta fall av gallvägscancer kan dock ingen specifik orsak identifieras..

 

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022