Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks)

​Läntisen syöpäkeskuksen (FICAN West) alueella toimii Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks), joka on yksi Suomen viidestä erikoissairaanhoidosta vastaavasta yliopistollisesta sairaalasta. Siellä syöpäpotilaan hoito etenee syöpätyypeittäin hoitopolkujen mukaisesti.

​Läntinen syöpäkeskus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP:n), Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP), Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) ja Turun yliopiston (TY) tulos- toimi- ja palvelualueet ylittävä organisaatio.

Tutustu eri syöpiin ja niiden hoitomuotoihin (vsshp.fi).

Läntinen syöpäkeskus on osa kansallista syöpäkeskusta (FICAN), joka koordinoi syövän hoitoa, tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Tyksin syövän hoito on eurooppalaisen syöpäverkoston OECI:n (Organization of European Cancer Institutes) ja eurooppalaisen harvinaisten aikuisten syöpien verkoston (ERN EURACAN, European reference network on Rare Adult CANcers) jäsen.

 

Päivitetty  10.8.2018