Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks)

Turun yliopistollinen keskussairaala tarjoaa korkeatasoista syövänhoitoa koko Varsinais-Suomen alueella.

Turun yliopistollinen keskussairaala tarjoaa korkeatasoista syövänhoitoa koko Varsinais-Suomen alueella. Tyksissä hoidetaan myös Tyksin erityisvastuualueen muiden ​sairaaloiden, Satasairaalan (Satakunnan sairaanhoitopiiri) ja Vaasan keskussairaalan (Vaasan sairaanhoitopiiri) syöpään sairastuneita. Lisäksi Tyksissä hoidetaan syöpään sairastuneita Ahvenanmaan keskussairaalasta ja erikoissädetystekniikalla hoidettavia potilaita koko Suomen alueelta. Tyksissä tehdään myös korkeatasoista kansallisesti arvostettua tutkimusta sekä koulutetaan myös tulevaisuuden syöpäosaajia.

Syövän hoito Tyksissä

Eri syövät vaativat erilasta hoitoa. Tuloksellinen syövänhoito on monen eri erikoisalan moniammatillista yhteistyötä ja usein eri hoitomuotojen yhdistämistä kuten kirurgista hoitoa, sädehoitoa, solunsalpaajahoitoa, täsmähoitoa sekä immunologinen hoitoa. Tyksissä käytetään uusimpia syövänhoidon menetelmiä ja kehitetään hoitoa aktiivisesti tutkimuksen avulla.

Kun potilas on lähetetty syöpätautiepäilyn tai jo todetun taudin vuoksi Tyksiin, hänelle laaditaan yksilöllinen tutkimus- ja hoitosuunnitelma.

Tyksin syövän hoidolle on myönnetty v. 2019 eurooppalaisen syöpäverkoston (OECI) Cancer Centre –status, joka vahvistaa syöpäkeskuksen asemaa merkittävänä syövän hoidon osaajana. Tyks on ollut eurooppalaisen syöpäverkoston OECI:n (Organization of European Cancer Institutes) ja eurooppalaisen harvinaisten aikuisten syöpien verkoston (ERN EURACAN, European reference network on Rare Adult CANcers) jäsen vuodesta 2016 alkaen.

Digitaaliset palvelut

Tyksin Syöpäklinikassa on käytössä Syöpäpotilaan digihoitopolku. Syöpäpotilaan digihoitopolku on Tyksin Syöpäklinikan verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa syöpäsairauksista ja selviytymisestä sairauden kanssa. Digihoitopolulta löytyy hoitoon liittyvää, luotettavaa, monipuolista, erikoissairaanhoidon ammattilaisen tuottamaa tietoa ja ohjeistusta. Hoitopolku-palvelu on tarkoitettu Syöpäklinikan hoitosuhteessa oleville potilaille ja on toistaiseksi vain suomenkielisenä.

Potilas voi digihoitopolun avulla olla myös yhteydessä syövänhoidon ammattilaisiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Läntinen syöpäkeskus

Läntinen Syöpäkeskus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston tulos- toimi- ja palvelualueet ylittävä verkosto-organisaatio, jonka tehtävänä on koordinoida alueen syövän hoitoa, tutkimusta ja koulutusta. Läntinen Syöpäkeskus on osa kansallista syöpäkeskusta (FICAN).

 

Läntisen Syöpäkeskuksen (FICAN West) alueella toimii Turun yliopistollinen keskussairaala, joka on yksi Suomen viidestä erikoissairaanhoidosta vastaavasta yliopistollisesta sairaalasta, sekä Satasairaala ja Vaasan keskussairaala.

Syöpätaudit; Sädehoito; syöpä; Syöpätalo

Kyllä

Päivitetty  8.12.2020