Syövän hoito Taysissa


Leikkausho​​​ito

Leikkaushoito on useimmiten paikallisen syöpäkasvaimen ensisijainen parantava hoito. Syövän laadusta ja levinneisyydestä riippuu, kuinka laaja leikkaus tehdään ja tarvitaanko sen jälkeen liitännäishoitoja, kuten sädehoitoa ja syöpälääkehoitoja. Taysissa käytetään mahdollisuuksien mukaan tähystys- ja robottileikkaustekniikoita, joiden etuna potilaalle on lyhyempi toipumisaika.

Syövän leikkaushoito

Sädeh​​oito

Sädehoidossa tuhotaan kasvainkudosta ja siten edistetään taudin paranemista ja oireiden lievittymistä. Taysissa annetaan sekä ulkoista että kudoksensisäistä sädehoitoa. Sädehoito suunnitellaan potilaalle yksilöllisesti lääkäreiden, fyysikoiden ja röntgenhoitajien yhteistyönä.

Sädehoito

Syöpälääkeh​​oito

Syöpälääkehoito suunnitellaan aina yksilöllisesti syöpätyypin ja syövän levinneisyyden mukaan, potilaan kokonaistilanne huomioiden. Perinteisten syöpälääkkeiden eli solunsalpaajien ja hormonilääkkeiden lisäksi on viime vuosina on otettu käyttöön vaikutusmekanismiltaan uudenlaisia täsmälääkkeitä ja immunologisia lääkkeitä. Taysissa toimivan syöpälääketutkimusyksikön ansiosta Taysin potilaat saavat uudet syöpälääkkeet aikaisessa vaiheessa käyttöönsä.

Syöpälääkehoito

Syöpälääketutkimusyksikkö

Palliatii​​vinen hoito

Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltaista hoitoa, joka lievittää parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten oireita ja tukee elämänlaadun säilymistä. Palliatiivisen hoidon toteuttamiseksi Pirkanmaalla on sovittu palveluverkkoyhteistyössä kuntien kanssa. Taysin palliatiivinen yksikkö vastaa erikoissairaanhoidossa palliatiivisesta hoidosta ja toimii konsultoivana tahona koko Pirkanmaan alueella. Kunnat tai Pirkanmaan hoitokoti vastaavat päivittäisen tuen, kotihoidon ja saattohoitovaiheen toteuttamisesta.

Palliatiivinen hoito

 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018