Hoitopaikat


Syöpäpotilaita hoidetaan erityisesti syövänhoidon yksiköissä mutta myös muilla erikoisaloilla, esimerkiksi naistentautien, gastroenterologian, keuhkosairauksien ja hematologian yksiköissä. Rintasyövän leikkaushoito ja osa paksusuolensyövän leikkaushoidoista toteutetaan Tays Hatanpään sairaalassa. Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä toteutetaan myös yhteistyössä syövän hoitoa. Potilaalle suunniteltu yksilöllinen hoitopolku riippuu syöpätyypistä ja sairaaloiden keskinäisestä työnjaosta.

Syöpätautien poliklinikka

Syöpätautien poliklinikalla suunnitellaan potilaan hoitokokonaisuus, tehdään tarvittavia tutkimuksia ja toteutetaan syöpälääkehoitoja. Suurimmat potilasryhmät poliklinikalla ovat rintasyöpää, eturauhassyöpää, keuhkosyöpää, lymfoomaa ja ruoansulatuskanavan syöpiä sairastavat. Potilaskäyntejä Taysin syöpätautien poliklinikalla on yli 37 000 vuodessa.Poliklinikalla hoidetaan aikuispotilaita. Syöpää sairastavat lapsipotilaat hoidetaan lasten hematologian ja onkologian poliklinikalla.

Syöpätautien poliklinikka (Tays )

Lasten hematologia ja onkologian poliklinikka (Tays )

Syöpätautien vuodeosastot RS1 ja RS2

Taysin syöpätautien vuodesastot palvelevat koko Taysin erityisvastuualueen potilaita. Potilas kutsutaan osastohoitoon lääkärin lähetteen perusteella. Usein hän on käynyt syöpätautien poliklinikalla ensikäynnillä ennen osastolle tuloa. Osa potilaista lähetetään osastolle muista sairaaloista tai Taysin muista yksiköistä, ja osa tulee päivystyksenä ensiavusta.

Osastolla hoidettavalla potilaalla voi olla esimerkiksi:

  • rintasyöpä
  • keuhkosyöpä
  • ruuansulatuskanavan syöpä
  • pään tai kaulan alueen syöpä
  • eturauhassyöpä tai kivessyöpä
  • imukudossyöpä
  • kilpirauhassyöpä
  • melanooma
  • sarkooma

Potilaat tulevat osastohoitoon erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin tai syöpälääke-, isotooppi- ja sädehoitoihin. Osastohoidossa toteutetaan myös vaativia syöpälääkehoitoja sekä autologisen kantasolusiirron tuella annettavia suuriannoksisia solunsalpaajahoitoja. Syöpähoitojen aikana voi tulla myös ongelmatilanteita, kuten infektioita, anemiaa, hoitojen haittavaikutuksia, kipuja ja muita syövästä johtuvia oireita, joiden takia potilas voidaan ottaa syöpätautien osastolle tai muille osastoille osastohoitoon.

Leikkaushoitoa tarvitsevia potilaita hoidetaan pääasiassa kirurgisilla tai gastroenterologisilla vuodeosastoilla. Pahanlaatuisia veritauteja sairastavat potilaat hoidetaan niihin erikoistuneella hematologian osastolla, ja gynekologisia syöpiä sairastavat potilaat naistentautien osastolla. Syöpätauteja sairastavat lapset hoidetaan lastentautien osastolla.

Vuodeosasto RS1

Vuodeosasto RS2

Sädehoitoyksikkö

Sädehoitoyksikössä suunnitellaan potilaan sädehoitokokonaisuus, tehdään hoitoon valmistavia tutkimuksia ja toteutetaan sädehoito ja siihen mahdollisesti liittyvät lääkehoidot. Taysin sädehoitoyksikössä hoidetaan sekä aikuisia että lapsipotilaita.

Noin puolet kaikista syöpäpotilaista saa tautinsa jossakin vaiheessa sädehoitoa. Suurimmat potilasryhmät ovat eturauhassyöpää, rintasyöpää, keuhkosyöpää, pään ja kaulan alueen syöpiä, maha-suolikanavan syöpiä sekä pahanlaatuisia aivokasvaimia sairastavat.

Jokaisen potilaan sädehoito suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Usein sädehoitoon yhdistetään samanaikaisesti annettava syöpälääkehoito.

Yksi hoitotapahtuma kestää noin 20 minuuttia, josta suurin osa kuluu sädetyksen valmisteluun. Varsinainen sädetys kestää vain muutaman minuutin. Lapsipotilas voidaan hoidon ajaksi nukuttaa, jolloin hoitokerta kestää kauemmin.

Sädehoidot annetaan useimmiten polikliinisesti, mutta osa potilaista voi hoitojen ajan olla vuodeosastolla. Pitkämatkaiset voivat yöpyä myös potilashotellissa.

Sädehoitoyksikkö

Palliatiivinen yksikkö

Palliatiivisessa yksikössä annetaan aktiivista hoitoa oireiden lievittämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi potilaille, joiden sairaus ei ole enää parannettavissa. Palliatiivinen hoito on oireita lievittävää ja elämänlaatua vaalivaa kokonaisvaltaista hoitoa potilaille ja heidän läheisilleen.

Palliatiivinen hoito toteutetaan yhteistyössä potilaan kotikunnan kanssa sovitun palveluverkon mukaisesti. Taysin palliatiivinen yksikkö vastaa palliatiivisesta hoidosta erikoissairaanhoidossa ja toimii konsultoivana yksikkönä koko Pirkanmaan alueella.

Saattohoidon suunnitelma tehdään Taysin palliatiivisessa yksikössä yhdessä potilaan ja läheisten kanssa. Palliatiivinen yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä saattohoitavien yksiköiden eli kuntien kotihoidon, terveyskeskussairaaloiden ja Pirkanmaan hoitokodin.

Palliatiivinen hoito

 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018