Syöpätautien vuodeosasto

Kivun hoito on keskeinen osaamisalueemme.

Syöpätautien vuodeosastolla hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevia syöpäpotilaita. Jokaiselle potilaalle tehdään aina yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa hoidon tavoite määritellään. Tavoitteena voi olla parantuminen, sairauden jarruttaminen tai sairauden oireiden lievittäminen.

Oireenmukainen hoito sekä syöpäkivun hoito ovat keskeisiä osaston osaamisalueita. Potilaiden osaavan hoidon lisäksi vuodeosaston henkilökunta kouluttaa muuta terveydenhuollon ammattilaisia syöpäkivun hyvässä hoidossa.

Potilaita voi olla osastolla hoidon suunnittelua, tutkimuksia varten tai erilaisia hoitoja varten. Esimerkiksi yli vuorokauden mittaiset lääkehoidot toteutetaan yleensä osastolla. Vuodeosasto tekee tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja palliatiivisen poliklinikan kanssa.

kipu; syöpä

Kyllä

Päivitetty  25.5.2021