Poliklinikat

Syöpäkeskuksen poliklinikoilla saa hoitoa noin 5000 potilasta vuosittain. Poliklinikoidemme tilat sijaitsevat uusissa, nykyaikaisissa tiloissa Sädesairaalan 4. kerroksessa.

Haitarin otsikkotaso2
Syöpätautien poliklinikka

Syöpätautien poliklinikka vastaa polikliinisten aikuispotilaiden syöpäsairauksien erikoissairaanhoidosta. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteellä toisista yksiköistä. Lähetteen tai konsultaation perusteella potilaalle varataan hoitoarviokäynti, tarvittaessa jopa samalle päivälle. Potilaalle tehdään poliklinikalla aina henkilökohtainen hoitosuunnitelma.

Syöpätautien poliklinikalla huolehditaan polikliinisistä lääkehoidoista, kuten solunsalpaaja- ja vasta-ainehoidoista, hormonaalisista hoidoista, syövän hoidon tukilääkityksistä ja myös oireenmukaisessa hoidossa tarvittavista lääkkeistä.

Osa syöpäpotilaiden kontrolleista tapahtuu myös Syöpätautien poliklinikalla. Kontrollikäynnillä tarkastetaan, ettei syöpä ole uusinut hoitojen jälkeen, seurataan meneillään olevan syövän lääkehoidon tehoa ja tarkastellaan mahdollisia hoitojen haittavaikutuksia.

Lääkehoitopoliklinikka

Poliklinikalla toteutettavat lääkehoidot, jotka edellyttävät suonensisäistä lääkkeen antoa eli infuusiota, toteutetaan lääkehoitopoliklinikalla. Tällaisia hoitoja ovat esimerkiksi osa solusalpaaja- ja vasta-ainehoidoista. Lääkehoitopoliklinikalla tehdään yli 10 000 hoitoa vuodessa.

Palliatiivisen hoidon poliklinikka

Oireenmukaisen eli palliatiivisen hoidon poliklinikalla hoidetaan lähinnä syöpäpotilaita, joiden sairaus etenee eikä parantavaa hoitoa ole. Tällöin potilaiden hoidossa keskitytään sairauden aiheuttamien oireiden lievittämiseen sekä sairauden kanssa selviämiseen. Oireita helpottavina hoitoina voidaan antaa erilaisia lääkehoitoja, muun muassa kivun hoitoa. Tarvittaessa poliklinikalla voidaan tehdä erilaisia pieniä toimenpiteitä.

Oireenmukaisessa hoidossa potilaan kokonaisvaltainen voinnin ja elämätilanteen huomiointi on keskeisessä roolissa. Toivomme myös omaisten osallistuvan vastaanotoille. Palliatiivisen poliklinikan kautta potilaalle tai omaisten tueksi voidaan järjestää myös psyykkisen, henkisen, hengellisen ja sosiaalisen tuen palveluja.

Palliatiivinen poliklinikka toimii palliatiivisen hoidon asiantuntija- ja konsultaatiopoliklinikkana. Hoidolla tuetaan potilaan kotona selviytymistä tai terveyskeskushoitoa. Hoitoon tulo palliatiiviselle poliklinikalle vaatii aina lääkärin lähetteen.

Myöhäisseurantapoliklinikka

Myöhäisseurantapoliklinikka on seuranta- ja konsultointipoliklinikka sellaisille nuorille aikuisille, jotka ovat sairastaneet syövän ennen 20 ikävuotta. Osa sairaudesta tai hoidoista aiheutuneista haitoista voi ilmetä vasta vuosien kuluttua. Myöhäisseurantapoliklinikan tehtävänä on kartoittaa ja kontrolloida näitä haittoja.

Myöhäisseurantapoliklinikka palvelee koko KYSin erityisvastuualuetta. Poliklinikalle tuloon tarvitaan lähete syöpää hoitaneelta lääkäriltä tai muualta terveydenhuollosta.

Tutkimustoiminta

Syöpäkeskuksessa tehdään syövän hoitoon liittyvää tutkimusta sekä osallistutaan muiden keskusten organisoimiin tutkimuksiin. Tutkimuksessa potilaalla on mahdollisuus saada sellaista hoitoa, jota ei muulla tavoin ole saatavilla. Mahdollisista tutkimuksista kerrotaan potilaille henkilökohtaisesti ja osallistuminen on aina vapaaehtoista.

 

Kyllä

Päivitetty  25.5.2021