Tutkimusyksikkö

HYKS Syöpäkeskuksessa on meneillään yli 60 kliinistä lääkeainetutkimusta. Tutustu, miten voit hakeutua tutkimuspotilaaksi.

Kliininen tutkimusyksikkö

Tutkimusyksikössä tutkitaan uusia syöpähoitoja, jotka usein eivät vielä ole yleisesti saatavilla. Tutkimuksen kohteena on uusi syöpälääke, jolla ei vielä ole myyntilupaa.

HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin syövän tutkimuskeskus.

Haitarin otsikkotaso2
Miten tutkimuspotilaaksi hakeudutaan?

Tutkimuspotilaaksi voit hakeutua lääkärin lähetteellä. Voit myös ottaa yhteyttä kliinisen tutkimusyksikön osastonhoitajaan, joka neuvoo tutkimuspotilaaksi hakeutumisessa ja auttaa sopivan tutkimuksen löytämisessä, jos tällainen tutkimus on tarjolla.

Kliinisen tutkimusyksikön osastonhoitajan tavoittaa:

sähköpostitse: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi

puhelimitse: 050 4270680

Mitä tutkimuspotilaalta edellytetään?

Tutkimuspotilaalta edellytetään, että hän täyttää tutkimuksen soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset vaihtelevat eri tutkimuksissa, ja ne on määritetty yksityiskohtaisesti kussakin tutkimussuunnitelmassa. Potilaan tulee noudattaa tutkimuslääkäriltä ja/tai tutkimushoitajalta saamiaan ohjeita.

Soveltuvuus tutkimukseen

Jos yhteydenottosi jälkeen vaikuttaa siltä, että saatat sopia johonkin HYKS Syöpäkeskuksessa meneillään olevaan tutkimukseen, seuraavaksi sinua pyydetään allekirjoittamaan kyseisen tutkimuksen tutkimuspotilaan tiedote sekä suostumusasiakirja tutkimukseen. Tämän jälkeen sinulle tehdään Syöpäkeskuksessa tarkemmat selvitykset soveltuvuudestasi kyseiseen hoitotutkimukseen. Nämä selvitykset ovat yleensä laboratoriokokeita ja röntgentutkimuksia.

Sekä soveltuvuustutkimukset että osallistuminen kliiniseen tutkimukseen ovat potilaalle maksuttomia. HYKS Syöpäkeskuksen tutkimuksiin voi osallistua asuinkunnasta riippumatta.

Vapaaehtoisuus

Kliiniseen tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista. Voit perua suostumuksesi tutkimukseen osallistumisesta koska tahansa ilman, että perumisesta koituu sinulle haittaa.

Viranomaisvaatimukset

Kaikki HYKS Syöpäkeskuksessa tehtävät kliiniset tutkimukset ovat saaneet eettisen toimikunnan puollon. Kliiniset lääketutkimukset ovat lisäksi näitä tutkimuksia valvovan viranomaisen (FIMEA) hyväksymiä.

Käynnissä olevat tutkimukset

HYKS:n Syöpätautien klinikalla tehdään paljon tutkimusta syövän hoidon edistämiseksi ja lääkkeiden kehittämiseksi. Meneillään olevista tutkimuksista löydät lisätietoa Syöpätalosta.

Ole osana tiedettä. Helsingin Biopankki kerää ja säilyttää biologisia näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Se eroaa perinteisistä tutkimusnäytekokoelmista siten, että biopankkiin ei kerätä näytteitä vain yhtä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

uusi syöpähoito; tutkimuspotilas; HYKS Syöpäkeskus; uusi lääkehoito

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018