Syöpäkeskuksen tarjoamat digitaaliset palvelut

HYKS Syöpäkeskus haluaa mahdollistaa potilaille helpon tavan asioida hoitohenkilökunnan kanssa Noona sovelluksen avulla. Julkaisemme HYKS Syöpäkeskuksen www.hus.sivuilla kahden tautiryhmän potilaille hoitopolut ja tietoa keskimääräisestä hoitoon pääsystä.

Noona

HYKS Syöpäkeskuksessa on kehitetty ja otettu käyttöön Noona -mobiilisovelluksia syöpäpotilaiden syöpähoitojen aikaisen voinnin seurantaan ja syöpähoitojen jälkeiseen myöhäisseurantaan.

Mikä mobiilisovellusten tarkoitus on?

Antaa potilaille mahdollisuus asioida HYKS Syöpäkeskuksen hoitohenkilökunnan kanssa vaivattomasti mobiililaitteiden välityksellä silloin kun potilaille parhaiten sopii.

Syöpäkeskuksen mobiilisovellusten käyttö laajenee

Potilas voi itse valita haluaako hän pitää yhteyttä omaan hoitajaansa digitaalisen sovelluksen avulla.

  • Kevään 2017 aikana käyttö laajenee
  • Päiväsairaalassa lääkehoitojen aikaiseen voinnin seurantaan
  • Rintasyöpäleikkauksen toipumisvaiheeseen

Syöpäpotilaan hoitopolut

HYKS Syöpäkeskuksen www.hus.sivuilta löytyy:

Syöpäpotilaan hoitoon pääsy​

HYKS Syöpäkeskus julkaisee ensimmäisenä suomalaisena syöpäsairaalana keskimääräisen ajan lähetteen saapumisesta hoitoon pääsyyn.

Kunkin kuukauden keskimääräinen hoitoon pääsy julkaistaan 1,5 kuukauden kuluttua kyseisen kuukauden päättymisestä.


Edellinen sivuSeuraava sivu