Hoitoa antavat yksiköt

HYKS Syöpäkeskuksen toimintaa on viidessä sairaalarakennuksessa.

Syöpätautien klinikka

Syöpätautien klinikalla hoidetaan noin 13 000 potilasta vuosittain. Henkilökuntaa klinikalla on noin 240, joista syöpätautien erikoislääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä on yli 50. Päivittäin noin 500 potilasta saa syövän hoitoa poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja sädehoito-osastolla. Näiden osastojen lisäksi klinikalla toimii laboratorio, HUS röntgenin kuvantamisyksikkö, tutkimusyksikkö sekä psykososiaalinen yksikkö. Klinikka toteuttaa kaiken sädehoidon sekä lähes 90 prosenttia solunsalpaaja- eli sytostaattihoidoista HUS-alueella.

Haartmaninkatu 4, Helsinki
PL 180, 00029 HUS

Naistenklinikka

Suomessa sairastuu gynekologiseen syöpään noin 1600 naista, joista vajaa neljännes hoidetaan Hyksin Naistenklinikalla, jonne on keskitetty gynekologisten syöpien hoito koko HUS:n alueelta.

Naistenklinikka
Haartmaninkatu 2, Helsinki

Gynekologisten syöpien poliklinikka

Kirurginen sairaala

Hyksin Rintarauhaskirurgian yksikkö on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu toimija rintasyövän leikkaushoidon alalla. Tässä alansa suurimmassa pohjoismaisessa yksikössä hoidetaan vuosittain yli 1000 rintasyöpäpotilasta. Yksikköön kuuluu vuodeosasto sekä poliklinikka.

Kirurginen sairaala, 3. krs
Kasarmikatu 11-13 , Helsinki

Rintarauhaskirurgian yksikkö (osasto 8)

Meilahden Kolmiosairaala

Yleishematologian poliklinikka

Hematologian poliklinikka sijaitsee Meilahden kolmiosairaalan yhteispoliklinikalla 3. kerroksessa.

Poliklinikalla hoidetaan erilaisia verisairauksia. Suurimpina potilasryhminä akuuttia leukemiaa, kroonisia leukemioita, myeloomaa ja myeloproliferatiivisia sairauksia sairastavat. Lääkehoidot, verituotteiden infuusiot ja toimenpiteet esim. luuydinnäytteiden otot tehdään poliklinikassa vieressä sijaitsevassa päiväsairaalassa.

Meilahden kolmiosairaala, 3. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

HUS - Hematologian poliklinikka

Hematologian osasto 7A

Hematologian osaston 7A suurimman potilasryhmän muodostavat akuuttia leukemiaa sairastavat potilaat.. Osaston erityisosaamista leukemiahoitojen lisäksi ovat mm. aplastista anemiaa sairastavien potilaiden, myeloomaa- ja kroonista leukemiaa sairastavien potilaiden hoidot.

Meilahden kolmiosairaala, 7. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

HUS - Osasto 7A hematologia

Kantasolujen siirtoyksikkö

Meilahden kantasolujen siirtoyksikkö toimii valtakunnallisena hoitoyksikkönä hoitaen potilaita alueellisen jaon mukaisesti kaikkialta Suomesta Varsinais – Suomea lukuun ottamatta. Meilahden kantasolujen siirtoyksikkö on Suomen vanhin aikuisten hoitoyksikkö.

Kolmiosairaalan yhteispoliklinikka
Meilahden kolmiosairaala, 3. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

HUS - Hematologian poliklinikka

Hematologian osasto 7B

Meilahden kolmiosairaala 7.krs
Haartmanninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

HUS - Osasto 7B hematologia

Fereesihoitohuone

Meilahden kolmiosairaala, 4. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

Hyytymishäiriöyksikkö

HUS:n hyytymishäiriöyksikkö keskittyy tukos- ja verenvuoto-ongelmien kokonaisvaltaiseen arvioon yhdistämällä laboratoriotietoja vallitsevaan kliiniseen tilanteeseen.
Hyytymishäiriöyksikössä järjestetään seurantaa vaikeaa tukosalttiutta ja verenvuototauteja (esim. hemofilia ja von Willebrandin tauti) sairastaville potilaille.

Meilahden kolmiosairaala, 3. krs

Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki
HUS - Hyytymishäiriöyksikkö

Peijaksen sairaala

Peijaksen sairaalan hematologian poliklinikalla hoidetaan pitkäaikaisia verisairauksia kuten kroonisia leukemioita, myeloproliferatiivisia sairauksia ja myeloomaa sekä matalasolusairauksia kuten trombosytopeniaa. Sisätautien vuodeosastolla S2 hoidetaan veritautipotilaiden akuutteja ongelmia kuten infektiosairauksia sekä esim. matalasoluvaiheen potilaita autologisen kantasolujen siirron jälkeen.

Peijaksen sairaala
Sairaalakatu 1, Vantaa

HUS - Hematologian poliklinikka, Peijaksen sairaala


Edellinen sivuOsion alkuun

 


Päivitetty  17.12.2018 13.07

peijas; Peikaksen sairaala; Kirurginen sairaala; Kolmiosairaala; Naistenklinikka; Syöpätautien klinikka; HYKS Syöpäkeskus; sairaalarakennukset; toimipisteet