Ajankohtainen

Rintasyövän kirurgisen hoidon laatua arvioitiin väitöstutkimuksessa

Julkaistu 21.12.2018 10.00

Tavanomainen säästävä leikkaus tuottaa hyvän esteettisen lopputuloksen oikein valituille rintasyöpäpotilaille. Iäkkäiden rintasyöpäpotilaiden kirurginen hoito oli yleistä ja turvallista.

​​Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin rintasyövän kirurgisen hoidon laatua useista näkökulmista: hoitoprosessi, kirurgisen hoidon prosessi, hoidon odotusajat, päiväkirurgia sekä esteettinen ja toiminnallinen lopputulos. Lisäksi tutkittiin iäkkäiden rintasyöpäpotilaiden kirurgista hoitoa.

HUSin Syöpäkeskuksen LL Kaisu Ojala väitteli aiheesta ”Quality of surgical treatment in breast cancer”. Ojalan vastaväittäjänä toimi professori Malin Sund Umeån yliopistosta Ruotsista.

Tutkimuksessa oli mukana 1307 vuonna 2010 rintasyövän vuoksi HUSissa ollutta potilasta. Lisäksi mukana 85 säästävän rintaleikkauksen ja vartijaimusolmuketutkimuksen läpikäynyttä potilasta, jotka randomoitiin päiväkirurgiseen hoitoon tai osastohoitoon. Tutkimukseen kuului myös 637 potilasta, joille tehtiin vuonna 2010 rintaa säästävä syöpäleikkaus yksipuolisen primaarin rintasyövän vuoksi HUS-alueella. Tutkimusaineiston muodostivat myös 446 yli 80-vuotiaana rintasyöpään vuosina 2005–2010 sairastunutta potilasta.

Esteettistä ja toiminnallista lopputulosta arvioitiin kolme vuotta leikkauksen jälkeen kahdella kyselylomakkeella ja 59 % potilaista vastasi kyselyyn.

- Tutkimuksessa havaittiin, että diagnostiikan laatu vaikuttaa merkittävästi rintasyövän hoidon viiveisiin. Mediaani odotusaika ensimmäiseen rintasyöpäleikkaukseen oli 24 vuorokautta. Sitä pidensivät merkittävästi leikkausta edeltävä magneettikuvaus ja diagnostisen lisäbiopsian tarve, Ojala kertoo.

Mediaani odotusaika leikkauksesta liitännäishoidon aloitukseen oli 47 vrk ja siihen vaikutti merkittävästi rintasyöpäleikkauksen tyyppi, erityisesti välitön rintarekonstruktio ja leikkausten lukumäärä potilailla, joilla oli kaksi leikkausta. Suurten kirurgisten yksiköiden edut tulivat esille, kun käytettiin teknisesti vaativampia kirurgisia tekniikoita.

- Päiväkirurginen hoito todettiin tutkimuksessa toimivaksi hoitovaihtoehdoksi säästävän rintasyöpäleikkauksen ja vartijaimusolmuketutkimuksen jälkeen. Säästävän rintasyöpäleikkauksen jälkeen potilaat ovat tyytyväisiä esteettiseen lopputulokseen, Ojala sanoo.