Sydänsairauksiin liittyvän kammiotakykardian hoito

​Kammiotakykardia on yhtäkkiä alkava sydämen tiheälyöntinen rytmihäiriö. Katetriablaatiolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan sähköhäiriön poistamista sydämen seinämästä.

​​​​Kammiotakykardia on yhtäkkiä alkava sydämen tiheälyöntinen rytmihäiriö, joka saa alkunsa oikeasta tai vasemmasta kammiosta.

Sydänsairauksiin liittyvän kammiotakykardian syynä on tavallisimmin aiemmin sairastettu sydäninfarkti. Muita syitä ovat muun muassa 

  • sydänlihassairaus (kardiomyopatia)
  • tulehdukselliset sydänsairaudet (esimerkiksi sydänsarkoidoosi)
  • sydänlihastulehdus
  • läppäsairaudet 
  • kertymäsairaudet 

Rytmihäiriö perustuu useimmiten sydänsairauden aiheuttamaan arpeutumiseen, jota saattaa olla laajalla alueella sydänlihaksessa. Kammiotakykardiassa syke on nopeampi kuin normaali syke, mikä aiheuttaa usein sydämen tykytystä, tajunnanmenetyksen tai jopa sydämenpysähdyksen.

Kammiotakykardian lähtökohta voidaan alustavasti paikallistaa rytmihäiriön aikana otetun EKG:n perusteella.

Kammiotakykardian vaikutukset

Sydänsairauksiin liittyvät kammiotakykardiat ovat usein vaarallisia ja niihin liittyy äkkikuoleman vaara. Äkkikuoleman estossa tärkein hoitomuoto on rytmihäiriötahdistin.​

​Katetriablaatiolla tarkoitetaan rytmihäiriötä aiheuttavan sähköhäiriön poistamista sydämen seinämästä. Ablaatiokatetri viedään verisuonen kautta sydämen sisälle rytmihäiriötä tuottavaan kohtaan ja siihen kohdistetaan radiotaajuista sähkövirtaa, joka estää takykardian. Sydänsairauden aiheuttamassa kammiotakykardiassa hoitokohde on laaja, käsittäen lähes koko arpialueen.​


 

Tutkimukset ennen katetrihoitoa

Rytmihäiriön aikana rekisteröity EKG on tärkeä toimenpiteen suunnittelun kannalta. Sen perusteella voidaan arvioida hoitokohteen sijaintia. 

Sydämen rakenne tutkitaan ultraäänellä ja sydämen tietokone- tai magneettikuvauksella. Usein tehdään myös kliininen rasituskoe ja sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. 

Tarvittaessa sepelvaltimoahtaumat hoidetaan pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella ennen ablaatiota. Rytmihäiriölääkitystä ei yleensä lopeteta ennen toimenpidettä.​

Katetrihoidon kulku

​Toimenpiteen tekee rytmikardiologi tätä tarkoitusta varten rakennetussa sydäntutkimuslaboratoriossa. Toimenpide tehdään tarvittaessa nukutuksessa.

Nivustaipeen iho puudutetaan ja reisilaskimoon asetetaan ns. sisäänviejät, joiden kautta pehmeät ja taipuisat tutkimuskatetrit ja hoitokatetri ohjataan sydämen sisään röntgenläpivalaisun avulla. Reisilaskimon lisäksi punktoidaan reisivaltimo. 

Mikäli rytmihäiriöalue on vasemmassa kammiossa, hoitokatetri viedään sinne  eteisväliseinän läpi (ns. transseptaalipunktio) tai valtimoteitse. Joissakin tapauksissa joudutaan antamaan hoitoja myös sydämen ulkopinnalle sydänpussin kautta.

Rytmihäiriön esille saamiseksi sydäntä tahdistetaan tutkimuskatetrien avulla. Samalla sydänfilmiä rekisteröidään sydämen sisältä.  Tätä tutkimusvaihetta kutsutaan elektrofysiologiseksi tutkimukseksi. Hoitokohdan selvittämisessä käytetään erikoisvälineitä (CARTO®), jolla voidaan paikantaa  ja hoitaa laajat arpialueet myös normaalin rytmin aikana käynnistämättä rytmihäiriötä. Ablaatiokatetria voidaan ohjata joko magneettinavigaatiolaitteistolla (Stereotaxis®) tai käsin.

​​Toimenpiteen kesto

Toimenpide kestää yleensa useita tunteja. Lopuksi katetrit ja sisäänviejät poistetaan ja verisuonen pienet reiät ommeltaan tai painetaan kiinni, minkä jälkeen potilas siirtyy heräämöön toipumaan toimenpiteestä ja nukutuksesta. Sairaalaseurannan kesto harkitaan yksilöllisesti.

​Lääkitys toimenpiteen aikana

Toimenpiteen ja nukutuksen aikana verenpainetta, sykettä ja sydämen toimintaa valvotaan ja tarvittaessa hoidetaan lääkityksellä tai sähköisellä rytminsiirrolla.​

Katetrihoidon tulokset

Hoidon päämääränä on rytmihäiriökohtausten ja rytmihäiriötahdistimen antamien hoitojen vähentäminen sekä elämänlaadun parantaminen. 

Tulokset ovat parhaat sydäninfarktin jälkitilaan liittyvissä kammiotakykardiossa. Muissa sydänsairauksissa tulokset eivät ole yhtä hyviä. Ablaatiolla ei voida korvata rytmihäiriötahdistimen asennusta.​

Toimenpiteen mahdolliset komplikaatiot

Sydänsairauksiin liittyvän kammiotakykardian katetrihoidon vaarallisten komplikaatioiden riskit liittyvät perussairauden vaikeuteen. 

Verenvuoto sydänpussiin on harvinainen. Vasemman kammion kohteiden hoitoon liittyy pieni riski aivoverenkiertohäiriöstä.

Toimenpiteen jälkeen

Kotiutuksen ajankohta riippuu toimenpiteestä ja perussairauden vaatimasta hoidosta. 

Rytmihäiriötahdistimen etäseuranta jatkuu entisellään ja muut kontrollit ja lääkitykset sovitaan yksilöllisesti.


 


katetrit; takykardia; Sydänsairaudet; sydän; rytmihäiriö; komplikaatiot

Päivitetty  29.9.2019